Izjednačenje uslova za žene i muškarce u Austriji

Austrijskim propisima je još 1992. godine odlučeno da se različite starosne granice za starosnu penziju za žene i muškarce postepeno prilagođavaju od 1. januara 2024. godine.

Ova odluka se praktično odnosi na žene koje su rođene posle 1. januara 1964. godine.

Međutim izmene propisa donete u februaru 2023. uzrokuju promenu starosne granice za odlazak u penziju za neke grupe u poređenju sa prvobitnom uredbom.

Austrijski nosilac osiguranja pripremio je listu koja pruža detaljne informacije o najranijem datumu kada žene mogu zatražiti starosnu penziju, prema datumu rođenja.

Uticaj na buduće penzije

Kao rezultat ove promene, moguće je da informacije koje je austrijski nosilac penzijskog osiguranja ranije dao osiguranicama više ne odgovaraju važećim zakonskim odredbama. Ženama na koje ova promena utiče zbog datuma rođenja savetuje se da se obrate PVA radi provere i dobijanja aktuelnih informacija.

Efekti na već dodeljene penzije

Promena starosne granice za odlazak u penziju takođe može da utiče i na iznos penzija koje su već određene sa datumom sticanja pre 1. jula 2023. godine i to u pogledu nižih odbitaka, u zavisnosti od vrste penzije i datuma utvrđivanja prava.

Nakon stupanja na snagu zakonskih odredbi, od jula 2023. godine vršiće se neophodni preračuni po službenoj dužnosti (bez podnošenja zahteva), a zainteresovanim licima će se slati obaveštenja o promenjenom iznosu penzije.

Povezani članci