najveće usklađenje penzija

Najveće usklađenje penzija od 1999. godine!

Hrvatski penzioneri ovog leta imaju razloga za radost. Krajem avgusta objavljena je odluka o povećanju aktuelne vrednosti penzije. Ovaj podatak predstavlja vrednost koja služi za obračun visine penzije, slično vrednosti opšteg boda u Srbiji. Dosadašnja vrednost bila 10,86 evra, a nova usklađena vrednost je 11,77 evra. To je povećanje od čak 8,42%. Ovo je najveće procentualno usklađenje, odnosno povećanje penzija u Hrvatskoj još od januara 1999. godine.

Način usklađivanja penzija u Hrvatskoj

Hrvatski propisi određuju 1. januar i 1. jul svake godine kao datum od koga se usklađuju penzije. Stopa usklađenja određuje se tako što se saberu procenti promene prosečnog indeksa potrošačkih cena, kao i procenti promene prosečne bruto zarade svih zaposlenih u Hrvatskoj. I jedan i drugi podatak određuju se tako što se polugodište koje prethodi usklađenju penzija dovodi u odnos sa prethodnim šestomesečnim periodom.

Tvrđava - pomoć penzionerima

Konkretno, stopa promene prosečne bruto zarade za period januar – jun 2023. godine, u odnosu na period jul – decembar 2022. godine iznosi 10,7 posto. Indeks potrošačkih cena u poređenju istih perioda promenio se za 3,1 posto.

Procenat usklađivanja penzije se dalje određuje na jedan od dva moguća načina:

  • ako je udeo stope promene prosečnog indeksa potrošačkih cena u zbiru stopa manji ili jednak 50%, stopa usklađivanja penzija određuje se tako da se sabere 30% stope promene prosečnog indeksa potrošačkih cena i 70% stope promene prosečne bruto zarade, ili
  • ako je udeo stope promene prosečnog indeksa potrošačkih cena u zbiru stopa veći od 50%, stopa usklađivanja penzija određuje se tako da se sabere 70% stope promene prosečnog indeksa potrošačkih cena i 30% stope promene prosečne bruto zarade.

U konkretnom slučaju, iskorišćen je prvi model. Naime, zbir stopa je 13,8%, a stopa promene potrošačkih cena čini manje od 50% tog zbira. Iz tog razloga, za stopu usklađenja penzija sabrano je 30% promene indeksa potrošačkih cena (0,93) i 70% stope promene prosečne bruto zarade (7,49). Zbir ova dva podatka je 8,42, za koliko procenata su i povećane hrvatske penzije.

Arena Pula

Kada će se isplatiti uvećane penzije

Prva isplata uvećanih penzija izvršiće se u septembru. Tom prilikom isplatiće se penzija za avgust, ali će iznos biti dodatno uvećan za razliku julske penzije. Praktično, uz penziju za avgust svi hrvatski penzioneri dobiće i razliku između pripadajuće penzije za jul i iznosa koji im je za taj mesec već isplaćen.

Dakle, ukoliko primate hrvatsku penziju, nemojte se prevariti iznosom koji ćete dobiti u septembru. To nije nov mesečni iznos vaše penzije i već oktobarska isplata će biti nešto manja i odgovaraće stvarnom mesečnom iznosu.

Najniži iznos penzije i naknada za telesno oštećenje

Sa povećanjem svih penzija, uvećan je i najniži iznos penzije, kao i osnovica za određivanje naknade za telesno oštećenje. Taj iznos je sada 12,13 evra po godini navršenog penzijskog staža. To praktično znači da penzioner sa minimalnih 15 godina staža za starosnu penziju ne može da primi manje od 181,95 evra mesečno.

Istovremeno, usklađena je i osnovica za utvrđivanje naknade zbog telesnog oštećenja izazvanog povredom na radu, ili profesionalnim oboljenjem. Ova osnovica sada iznosi 269,66 evra.

Ukoliko Vas interesuju uslovi za ostvarivanje penzije u Hrvatskoj, o tome pročitajte ovde.

Povezani članci