Hrvatske porodične penzije

Novi model isplate porodičnih penzija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je od 1. januara 2023. godine na snagu stupio novi Zakon o mirovinskom osiguranju u kome je prvi put utvrđen novi model isplate porodičnih penzija.

Uvećanje procenta porodične penzije

Novi model doneo je brojne novosti u načinu određivanja porodičnih penzija. Između ostalog, uvećan je procenat koji preživeli članovi porodice dobijaju od penzije koja bi pripadala preminulom. Tako je za jednog člana porodice koji prima penziju ovaj procenat sa 70, uvećan na 77%, za dva člana sa 80 na 88%, za tri sa 90 na 100%, dok četiri i više članova porodice po prvi put dobijaju viši iznos penzije od one koja bi preminulom pripadala i to 110%, umesto dosadašnjih 100%.

Ova izmena sprovodi se i bez podnošenja posebnog zahteva, a odnosi se na sve korisnike porodičnih penzija, pa i na one koji žive u inostranstvu.

Zagreb

Pravo na deo porodične penzije uz drugu penziju

Posebnu novost predstavlja izmena po kojoj korisnik prava na starosnu, prevremenu starosnu, ili invalidsku penziju ima pravo da uz ovu penziju koristi i deo porodične penzije, po smrti bračnog, ili vanbračnog druga, ili razvedenog druga sa pravom na izdržavanje, odnosno po smrti životnog partnera, ili neformalnog životnog partnera, u skladu sa propisima po kojima se i inače određuje porodična penzija.

Ukoliko lice ima pravo na deo porodične penzije, taj deo se određuje u visini 27% iznosa porodične penzije koja bi pripadala da se koristi kao jedino pravo, s tim što je propisan i najniži i najviši iznos ovog davanja.

Po promeni propisa, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pozvao je zainteresovane da podnesu odgovarajuće zahteve, a u pozivu se navodi da zahtev za isplatu dela porodične penzije treba da podnesu:

  • korisnici kojima su već ranije priznata oba prava (na starosnu ili prevremenu starosnu ili invalidsku penziju i na porodičnu penziju) ali su koristili smao jedno od njih, i oni treba da podnesu samo zahtev za isplatu dela porodične penzije;
  • korisnici kojima je priznato pravo na starosnu ili prevremenu starosnu ili invalidsku penziju, a nije im priznato pravo na porodičnu penziju treba da podnesu dva zahteva i to zahtev za priznanje prava na porodičnu penziju i zahtjev za isplatu dela porodične penzije
  • korisnici kojima je priznato pravo na porodičnu penziju, a nije i na starosnu treba takođe da podnesu dva zahteva i to zahtev za priznanje prava na starosnu penziju i zahtev za isplatu dela porodične penzije.

Veliko interesovanje – veliki broj zahteva

Nove izmene propisa izazvale su veliko interesovanje građana, pa je HZMO zatrpan velikim brojem zahteva koji čekaju da dođu na red za obradu. Od početka godine, za nepuna tri meseca primljeno je više od 100.000 zahteva za ostvarivanje prava na isplatu dela porodične penzije.

Zamenik direktora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Srećko Vuković izjavio je da je za sada rešeno preko 38.000 zahteva, od čega je 34.000 zahteva rešeno pozitivno, odnosno oko 13-14% zahteva je odbijeno.

Rukovodstvo HZMO o isplati dela porodične penzije

Najčešći razlog za odbijanje zahteva je starosna granica, jer podnosioci zahteva ne ispunjavaju uslove za starosnu penziju, a drugi taj što im penzija već prelazi iznos od 6.546 kuna (868,80 eura), a što je propisan iznos preko koga se ne može dobiti deo porodične penzije.

Gospodin Vuković istakao je da su u proseku korisnici na svoju osnovnu penziju dobili još dodatnih 85 eura.

Zahtev za isplatu dela porodične penzije u Hrvatskoj treba da podnesu svi korisnici prava koji ispunjavaju navedene uslove, pa i oni koji žive izvan granica ove države. Obrazac zahteva dostupan je na internet stranicama HZMO, a možete da ga preuzmete i sa ovog linka.

Kako se podnosi zahtev primenom međunarodnog sporazuma, možete da pročitate ovde.

Povezani članci