Penzija razvedenom bračnom drugu

Nemačka: Penzija i po smrti razvedenog supružnika

Interesantne vesti stižu iz Nemačke. Naime, Nemački savez penzijskog osiguranja obaveštava zainteresovane da mogu da ostvare pravo na penziju i po smrti bivšeg bračnog druga sa kojim je brak razveden. Doduše, i u Srbiji je moguće ostvariti pravo na porodičnu penziju u sličnoj situaciji, ali to ipak ne važi za sve bivše supružnike. Osnovni uslov je da je presudom kojom je brak razveden preživelom bračnom drugu dosuđeno pravo na izdržavanje od strane preminulog. Dakle, jasno je da oba supružnika ne mogu da imaju ovo pravo, a u velikom broju razvedenih brakova pravo nema nijedan.

Penzija za negu deteta

Da, u Nemačkoj je situacija ipak drugačija. Razvedene osobe koje podižu maloletno dete (uključujući pastorke, usvojenu decu, unuke ili braću i sestre) imaju pravo na „roditeljsku penziju“ ako bivši supružnik umre i brak je raskinut posle 30. juna 1977. godine. Bivši životni partneri čije je registrovano vanbračno partnerstvo poništeno od strane suda takođe mogu da ostvare pravo na penziju za negu deteta. Ova posebna penzija služi kao zamena za naknadu za izdržavanje deteta.

majka i dete

Razvedene osobe mogu da ostvare pravo ako se nisu ponovo venčale, ili ušle u registrovano građansko partnerstvo. Preduslov je, takođe, i da je preživeli uplaćivao doprinose za obavezno penzijsko osiguranje pet godina pre smrti razvedenog supružnika. Razlog za ovo krije se u tome što se penzija za negu deteta dodeljuje iz osiguranja korisnika prava, a ne preminulog. Za razliku od penzije udovice ili udovca, ova penzija nije povezana sa takozvanim penzijskim računom razvedenog supružnika.

Ipak, uslov od pet godina plaćenih doprinosa ne mora da bude ispunjen. Na primer, ukoliko je podnosilac zahteva ostao invalid zbog nesreće na poslu. Takođe ovaj uslov nije obavezan ni u slučaju da je umrli bivši bračni drug već koristio penziju.

Takođe, ukoliko se preživeli nakon razvoda braka sa preminulim ponovo venčao, ipak može da ostvari ovo pravo. Uslov je da je novi brak prestao. Isto važi i za registrovano vanbračno partnerstvo.

Pravo nerazvedenih bračnih drugova

Supružnici udovci, ili preživeli vanbračni partneri mogu imati pravo na penziju za negu deteta pod istim uslovima, čak i bez razvoda, pod uslovom da su penziju podelili.

Iznos penzije za negu deteta odgovara invalidskoj penziji koja se ostvaruje za potpuni gubitak radne sposobnosti. Korisnik prava može pored penzije za negu dece da ostvaruje i dodatni prihod. Međutim u zavisnosti od iznosa zarade može da dođe i do umanjenja iznosa penzije. Nemačka ima vrlo precizno propisane uslove za rad uz penziju. O tome detaljnije pročitajte ovde.

otac i dete

Koliko traje pravo na penziju za negu deteta

Zahtev za ovu vrstu penzije podnosi se na isti način kao i zahtev za druge vrste penzijskih prava u Nemačkoj. Pravo se stiče najranije od narednog meseca po smrti bivšeg supruga, odnosno supruge. Datum zahteva je takođe veoma važan, jer se pravo stiče najranije od prvog dana po isteku meseca u kom je zahtev podnet. Dakle, veoma je važno da zainteresovani zahtev podnesu što ranije.

Ipak, iako se pravo određuje iz osiguranja korisnika, trajanje je ograničeno. Pravo na penziju za negu deteta može da se koristi najduže do 18. rođendana najmlađeg deteta. Izuzetak je slučaj kada je dete nesposobno za samostalan život i rad, zbog invalidnosti. Tada pravo na penziju za negu deteta može da se koristi doživotno, odnosno sve dok kod deteta traje invalidnost. Takođe, u slučaju da se korisnik penzije za negu deteta ponovo venča, ili uđe u vanbračno partnerstvo – pravo prestaje.

Detaljnije o uslovima za penziju u Nemačkoj, pročitajte ovde. Nemački zavod je pripremio i brošure za pomoć i informacije zainteresovanima, koje se mogu preuzeti na ovoj i ovoj stranici.

Povezani članci