Obaveze dece porodičnih penzionera

Obaveze dece, porodičnih penzionera

Jesen obeležava početak nove školske i univerzitetske godine, a sa njima i redovnu obavezu korisnika porodičnih penzija, dece. Sva deca koja školovanje imaju kao uslov za korišćenje ovog prava, treba Fondu PIO da dostave potvrde o školovanju. Deca starija od 15 godina to već znaju, dok je onima koji pune 15 godina ovo sasvim nova obaveza na koju ne smeju da zaborave. Pored dostavljanja školske potvrde, postoje i druge obaveze dece, porodičnih penzionera.

deca porodični penzioneri

Potvrde o školovanju

Da bi se pravo na porodičnu penziju zadržalo, potrebno je da dete koje je napunilo 15 godina pohađa srednju školu. Deca od 20 do 26 godina starosti treba da dostave dokaz o studiranju na visokoškolskoj ustanovi. Zakon ne pravi razliku između redovnog i vanrednog školovanja, kao ni između različitih kategorija studenata – samofinansirajućih i sufinansirajućih. Deca, porodični penzioneri, imaju obavezu da Fondu PIO dostave dokaze o tome da pohađaju odgovarajuću školu. To treba da čine blagovremeno, bez odlaganja, odmah po upisu svake školske godine. Osim podataka o identitetu deteta i ustanove koja je izdaje, potvrda sadrži i podatak na koju školsku godinu se odnosi. U potvrdi se navodi i status koji učenik, odnosno student ima u toj školskoj godini.

Inostrani studenti

Svake godine povećava se broj učenika i studenata koji nastavu pohađaju u Republici Srbiji, ali kod inostranih obrazovnih institucija. Sve češće je i školovanje putem interneta. Zbog toga je neophodno pravilno utvrditi osnovanost korišćenja prava na porodičnu penziju za decu koja se na ovaj način školuju. U cilju da se ovaj zadatak obavi bez propusta, resorno ministarstvo u Vladi Republike Srbije u čijoj je nadležnosti prosveta, redovno sačinjava spiskove školskih ustanova koje imaju dozvolu za rad. Ipak, dešava se da dete pohađa neku ustanovu za koju ne može sa sigurnošću da se utvrdi da li zadovoljava uslove za korišćenje porodične penzije. Tada je potrebno dokaze o školovanju posebno tumačiti, u saradnji sa tim ministarstvom.

porodična penzija inostrani studenti

Deo korisnika porodične penzije školuje se izvan granica Republike Srbije, po školskim programima koji nisu uvek slični onima koji se primenjuju u domaćoj prosveti. Za njih je nekada potrebno dodatno tumačiti činjenice koje su navedene na potvrdi. Najčešće razlike u odnosu na učenike i studente koji nastavu pohađaju u Srbiji ogledaju se u drugačijim nivoima školovanja. Na primer, naziv inostrane školske ustanove može da upućuje na visoku školu, iako se radi o srednjoškolskoj ustanovi. Datum početka školske godine, odnosno semestara, njihovog trajanja se nekada značajno razlikuju.

Autentičnost školskih potvrda iz inostranstva često se ne potvrđuje onako kako je kod nas uobičajeno – pečatom. Vrlo često se za dokaz o autentičnosti koristi elektronski potpis, ali to nije jedini metod. Nekada je deo potvrde internet adresa za neposrednu verifikaciju na stranici škole, ili se za proveru koristi kod. Takvi kodovi su u poslednje vreme i kod nas popularni. To su bar-kodovi i QR (kju-ar) kodovi, poput onih koje viđamo na bankarskim uplatnicama. Sva deca koja se školuju u inostranstvu i potvrdu dobiju na stranom jeziku, treba uz nju da dostave i prevod ovlašćenog sudskog tumača.

Pravo drugog roditelja

Blagovremeno dostavljanje potvrde o školovanju može uticati ne samo na pravo deteta na porodičnu penziju, nego i njegovog živog roditelja. Naime, propisi dozvoljavaju bračnom drugu koji nije navršio godine života potrebne za priznavanje prava na porodičnu penziju da to pravo koristi uz vršenje roditeljske dužnosti prema detetu koje prima penziju. Podsećamo, uslov za samostalno korišćenje porodične penzije za udovicu umrlog osiguranika je navršenje 53 godine života, a za udovca 58 godina života. Zakon propisuje i da preživeli bračni drug pravo na porodičnu penziju trajno zadržava u slučaju kada potrebne godine života navrši u toku trajanja prava za dete. Naravno, potvrda o školovanju je uslov da dete nesmetano prima porodičnu penziju. Ipak, ta obaveza detea prenosi se i na pravo roditelja koji nema samostalan uslov.

student porodična penzija

Privremena obustava isplate

Neblagovremeno dostavljanje potvrde dovešće do privremene obustave isplate porodične penzije. Obustava se određuje i bez donošenja rešenja, kako bi se izbegla preplata. Na ovaj način štite se i Fond i penzioneri od izlaganja nepotrebnim troškovima naplate neosnovano isplaćenih iznosa. Ipak, na ovaj način je moguće sprečiti preplatu samo u slučaju kada pravo na porodičnu penziju koristi jedno dete. U slučajevima kada postoji više korisnika, ovakva obustava nije moguća. Zato osim potvrde o školovanju, dete koje je završilo, ili prekinulo školovanje o tome treba što brže da obavesti Fond. Tada se donosi rešenje kojim se određuje novi iznos penzije preostalim korisnicima.

Studenti pojedinih visokoškolskih ustanova nekada ne mogu na vreme da dostave dokaze o upisu školske godine, jer poslednji ispitni rokovi iz prethodne godine traju i u vreme kada bi već trebalo da počne naredna školska godina. Naravno, ovo nije jedini razlog. Nekada se upis nove školske godine odlaže i iz drugih objektivnih razloga. U Fondu može da postoji razumevanje za kašnjenje iz ovakvih razloga, ali to je i razlog više da se potvrde dostave odmah po izdavanju. Jedino tako isplata penzije može nesmetano da se nastavi i korisnik se ne izlaže riziku.

Za kraj, podsećamo decu porodične penzionere da, osim Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, dokaze o školovanju treba da dostave i inostranim nosiocima osiguranja kod kojih su ostvarili pravo na penziju. Naravno, to se čini u skladu sa propisima zemlje čiju penziju koriste. Takođe, deca imaju i obavezu da Fond obaveste u slučaju da se zaposle, ili počnu da obavljaju samostalnu delatnost dok koriste penziju. Ulazak u osiguranje može da bude osnov za obustavu isplate, a o tome detaljnije možete da pročitate ovde.

Povezani članci