Nemačka penzija za pet godina

Kolika je penzija za pet godina staža u Nemačkoj

Nedavno smo pisali o nemačkim zakonskim propisima i spomenuli da je u ovoj državi za penziju dovoljno samo pet godina staža. Naravno, ono što zanima sve koji su navršili staž u toj državi je – koliki bi bio iznos penzije za tih pet godina staža.

Ako imate samo pet godina staža, u većini država nećete uopšte dobiti pravo na penziju. Nemačka propisuje nešto blaže uslove. Sa pet godina staža ćete imati pravo, ali ćete penziju dobiti sa 67 godina života. Bolje ikad nego nikad, složićete se.

Kako do uslova?

U ovih pet godina sabiraju se i periodi staža koji su navršeni u drugim državama sa kojima Nemačka ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju. Takođe se sabiraju i staževi navršeni u državama koje primenjuju propise EU za koordinaciju sistema socijalnog osiguranja. Nemačka kao članica Evropske unije svojim građanima omogućava sve benefite koji im pripadaju iz propisa Unije.

Penzija u Nemačkoj

Naravno, ukoliko ste u Nemačkoj radili kraće od pet godina, a uslov ispunjavate uz sabiranje staža iz druge države, nećete dobiti penziju za ukupno trajanje staža. Nemačka će odrediti tzv. srazmerni deo penzije, koji odgovara stažu u toj državi. Detaljnije o načinu ostvarivanja prava na penziju primenom međunarodnih ugovora, pisali smo ovde.

Kolika je nemačka penzija za 5 godina staža

U Nemačkoj ne postoji propisan iznos penzije po godini staža. Iz tog razloga, nemoguće je odrediti iznos koji bi pripadao svima koji navrše staž u minimalnom trajanju za uslov. Kao i kod nas, iznos penzije zavisi i od ostvarenih zarada u periodu rada. Što su prihodi veći, plaćeni su i viši doprinosi, pa će i penzija biti veća.

Iz tog razloga, ovaj članak će za primer prikazati obračun penzije za radnika koji je zarađivao prosečnu nemačku platu.

Kako se računa iznos penzije

Ako u jednoj godini zaradite tačno onoliko koliko prosečno zarađuje nemački radnik, imaćete za tu godinu i okruglo jedan bod. Primera radi, za 2023. godinu ta prosečna bruto zarada provizorno iznosi 43.142 evra na zapadu i 41.967 evra na istoku.

Za svaki penzijski bod imate pravo na tzv. vrednost penzije. To je vrednost koja odgovara našem „opštem bodu“ koji važi za sve penzionere. U nemačkoj ova vrednost trenutno iznosi 36,02 evra na zapadu i 35,52 evra na istoku (od juna 2023. godine).

Nemačka

Mesečni iznos penzije nakon pet godina rada izračunava se prema sljedećoj formuli:

Mesečna bruto penzija = bodovi zarade x faktor pristupa x trenutna vrednost penzije x faktor vrste penzije.

I faktor ulaska i faktor vrste penzije imaju vrednost 1 ako ne idete u prevremenu penziju. Dakle, ovo se odnosi na uobičajenu starosnu penziju.

Pretpostavićemo da je radnik pet godina zarađivao prosečnu platu zapadnih regiona Nemačke. Takav je radnik svojim doprinosima prikupio tačno pet penzijskih bodova. Prema već navedenoj formuli, obračun njegove penzije rezultirao bi mesečnom penzijom od 180,10 evra (5 x 1 x 36,02 x 1).

Vaša penzija bi mogla da bude drugačija

Ako je Vaša zarada bila različita od prosečne, penzija može da bude i viša i niža za 5 godina staža. Rekli smo već, prikazana računica je samo – primer.

U ranijem članku o uslovima za penziju, spomenuli smo da nemački fond pomaže svojim osiguranicima. Naime, na njihovim stranama dostupan je kalkulator za procenu dana ispunjavanja uslova za penziju, kao i visine penzije. Ovaj kalkulator možete pogledati klikom na ovaj link.

Nemačka penzija

Mnogi radnici kada se odluče na odlazak u Nemačku često i planiraju da ostanu samo tih 5 godina i zarade penziju. Ukoliko već niste znali, sada znate da se za uslov za penziju sabira i staž navršen u mnogim drugim državama.

Zato, nemojte da brinete ako ste u Nemačkoj „izdržali“ kraće od pet godina.

Ukoliko Vas zanima kako se računa visina penzije u Srbiji, o tome smo pisali u ovom članku, a detaljnije o razlici u vrednosti penzije između zapadnog i istočnog dela Nemačke, pročitajte ovde.

Izvor: Fenix magazin

Povezani članci