e-kalkulator penzije

PIO Fond predstavio građanima e-kalkulator penzije

Velika novost na internet sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – e-kalkulator. Nova elektronska usluga ugledala je svetlost dana i obradovala sve one koji su se pitali kolika će im biti penzija. Da, po prvi put moguće je samostalno obračunati visinu penzije i to iz udobnosti svog doma. Kako radi e-kalkulator penzije?

Identifikacija elektronskim sertifikatom

Pre svega, nećete moći da obračunate penziju bilo kome. Da biste dobili pristup kalkulatoru i svojim podacima, neophodno je da se identifikujete. To je najjednostavnije učiniti korišćenjem lične karte sa elektronskim sertifikatom, ili aplikacije ConsentID koju možete da instalirate na svoj mobilni telefon i koristite za identifikaciju na svim servisima e-uprave Republike Srbije.

Lična karta sa elektronskim sertifikatom

Mnogima je zapravo nepoznato da pri izdavanju lične karte u Ministarstvu unutrašnjih poslova možete da zatražite da se na Vaš dokument „upiše“ i kvalifikovani elektronski sertifikat. Ova usluga je potpuno besplatna, a omogućava da ličnu kartu koristite za pristup svim servisima elektronske uprave.

Ukoliko imate ličnu kartu sa elektronskim sertifikatom, potreban vam je još samo čitač koji se na računar povezuje na standardni USB priključak. Na pojedinim desktop i laptop računarima on je čak i fabrički ugrađen. Uz instalaciju potrebnog softvera na računar, dovoljno je da u čitač stavite ličnu kartu i zatim izaberete opciju „prijava elektronskim sertifikatom“. Sva potrebna uputstva možete pronaći na namenskoj internet stranici MUP Srbije. Ukoliko ste sve uradili kako treba, računar će još zatražiti unos PIN koda koji se dobija pri izdavanju sertifikata, a takođe ga je moguće i naknadno promeniti.

Mobilna aplikacija ConsentID

U slučaju da imate ličnu kartu na kojoj nije moguće upisati elektronski sertifikat, korišćenje servisa e-uprave je i dalje moguće, uz upotrebu aplikacije ConsentID. Ova aplikacija instalira se na mobilni telefon i zamenjuje sertifikat na ličnoj karti.

ConsentID

Za potpunu instalaciju aplikacije potrebno je zatražiti odgovarajuće parametre, ponovo iz razloga da se identifikacija ne bi zloupotrebila. Suština je da se pristup podacima ograniči samo na ona lica na koja se ti podaci odnose i eventualno na one kojima ta lica omoguće pristup.

Detaljna uputstva za instalaciju ConsentID aplikacije možete da pronađete na ovoj adresi.

Korišćenje e-kalkulatora

E-kalkulatoru možete da pristupite preko sajta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili direktnim klikom na ovaj link. Po pristupu usluzi, ispred Vas će se naći meni na kom možete da izaberete e-Kalkulator, ili informacije o porodičnoj penziji.

Izborom porodične penzije, dobićete sve informacije u vezi sa uslovima za ostvarivanje prava, kao i o načinu obračuna visine te penzije. Nešto slično smo mi već opisali u tekstu o uslovima za penziju u Srbiji.

Ono što je zapravo zanimljivo nalazi se iza opcije e-Kalkulator penzije. Takođe, u dnu iste strane nalazi se i uputstvo za korišćenje kalkulatora. Najbolje bi bilo da uputstvo pogledate pre korišćenja kalkulatora, ali ukoliko ste sigurni da se dobro snalazite sa elektronskim aplikacijama, svakako možete da pokušate i bez čitanja uputstva.

Izborom opcije e-Kalkulator, dolazite do obaveznog prijavljivanja na sistem. To je ono čime smo započeli ovaj članak. Bez elektronskog sertifikata, ili instalirane i podešene aplikacije ConsentID nećete moći da pristupite novoj usluzi PIO Fonda. Penziju ćete moći da izračunate tek kada obezbedite mogućnost pravilne identifikacije.

Starosna ili invalidska penzija?

Ukoliko ste sve uradili kako treba, pred vama će se naći ekran koji upućuje na uslove za obračun visine starosne, ili invalidske penzije. Suština je da iznos starosne penzije nećete moći da izračunate osim ako uslove ispunjavate u tekućoj kalendarskoj godini. Iz tog razloga, ukoliko vam je ipak stalo da saznate orijentacioni iznos penzije, a uslove ne ispunjavate – izaberite invalidsku penziju.

Međutim, vodite računa. Za obračun visine invalidske penzije dovoljno je samo 5 godina staža. Tako kratak staž nije baš dobar uzorak za procenu visine penzije, a posebno ako treba da radite još dosta godina. Takođe, za invalidsku penziju se za obračun dodaje staž čija dužina zavisi od godina života onoga za koga se vrši obračun. Što je osiguranik mlađi, to se više staža dodaje na obračun.

Zbog toga, ako ne ispunjavate uslove za starosnu penziju, već koristite kalkulator za invalidsku, računajte da iznos koji dobijete možete da koristite samo kao orijentir. To nije iznos starosne penzije koju biste zapravo imali kada biste ispunjavali uslove.

Sledeći koraci

Nakon izbora vrste penzije, moći ćete da pregledate sve periode staža koje ste navršili, a za koje su registrovani podaci u matičnoj evidenciji Fonda. Na ovim stranicama smo već pisali o potrebi da se proveri staž pre odlaska u penziju. Novi kalkulator može u tome da pomogne, jer će vam u ovom koraku ukazati na eventualna neslaganja sa stvarnim stanjem.

Nije loše da spomenemo da poslednja kolona na strani za pregled staža nosi naziv „Osiguranje šifra države?“. Ovo polje zapravo nije od značaja za obračun, pa predlažemo da se ne opterećujete njegovim značenjem.

Prelaskom na sledeći korak potvrđujete periode staža i dobijate uvid u podatke o trajanju staža u pojedinačnim godinama, kao i o ostvarenim zaradama u tim godinama. Za godine zaključno sa 2002. videćete i trajanje rada i bolovanja u satima. Od 2003. godine se ovi podaci ne evidentiraju. Ova strana je ponovo prilika da proverite da li je u svim godinama trajanje staža registrovano onako kako očekujete, ili postoje neka odstupanja.

Ukoliko uočite nedostatke u registrovanim podacima, znajte da nije Fond PIO taj ko može da ispravlja podatke. Podnošenje prijava za matičnu evidenciju isključivo je odgovornost obveznika uplate doprinosa. To su pre svega poslodavci, ali u slučaju samostalnih delatnosti odgovornost može da bude i na Vama. Uzmite to u obzir pre nego što uđete u proceduru za korekciju podataka koje smatrate netačnim.

Poseban staž

O posebnom stažu smo već pisali, sa razlogom. Upravo naredni ekran omogućava da unesete podatke o ovoj vrsti staža ukoliko ga imate. Ukoliko niste sigurni, ili imate nedoumice, pročitajte tekst o posebnom stažu na ovom sajtu. Ukoliko ste sigurni da ispunjavate uslove, upišite period u kome je poseban staž navršen. On može da utiče na iznos penzije i zato je značajno upisati ga.

Potpuni gubitak radne sposobnosti

U sledećem koraku, ukoliko ste izabrali invalidsku penziju, aplikacija će postaviti pitanje da li postoji potpuni gubitak radne sposobnosti. Ukoliko želite obračun penzije, onda nemate izbora nego da izaberete potvrdan odgovor.

Gubitak radne sposobnosti

Naravno, svi podaci koji unosite u kalkulator služe isključivo za informativni obračun penzije. To što ste upisali da imate gubitak radne sposobnosti i od kog datuma, naravno da neće ostati zapisano, niti na bilo koji način može da utiče na stvarno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Po izboru potvrde da gubitak radne sposobnosti postoji, sledeće pitanje je da li je invalidnost prouzrokovana povredom na radu, ili profesionalnom bolešću. Izborom potvrdnog odgovora na ovo pitanje, dobićete obračun kao da imate 40 godina staža. Iz tog razloga, za većinu osiguranika je bolje da izaberu negativan odgovor. Kao što smo već spomenuli, ni u tom slučaju obračun neće biti potpuno tačan (zbog dodatog staža). Ipak, svakako će biti daleko manje pogrešan nego ako se izvrši na način koji odgovara povredi na radu.

U poslednjem koraku unosi se datum nastanka invalidnosti, gde takođe predlažemo da unesete što skoriji datum, najbolje dan kada i vršite obračun, jer ćete i na ovaj način umanjiti grešku.

Naravno, u slučaju da kod vas zaista postoji invalidnost, onda ćete izabrati odgovore na način da odgovaraju stvarnom stanju.

Visina penzije

I, konačno ste stigli do kraja i do podatka koji vas je interesovao. Iako ste izabrali invalidsku penziju, u poslednjem koraku kalkulatora dobićete i procenjen datum ispunjavanja uslova za starosnu penziju. Tu je i podatak o ukupno navršenom stažu. Ovaj podatak odnosi se samo na stvarno navršen staž prema podacima u matičnoj evidenciji, bez dodatog staža za invalidnost.

e-kalkulator visina penzije

I naravno, tu je i obračunata visina penzije. Upravo onaj podatak zbog koga ste sve ovo i radili.

Kome je kalkulator dostupan?

Za sada nismo imali mogućnost da probamo da li je kalkulator dostupan i strancima koji imaju elektronske sertifikate izdate u svojim državama. Ipak, kako se prijava vrši preko e-uprave, pretpostavka je da ovo za sada nije moguće. U svakom slučaju, svi građani Srbije sa važećim identifikacionim dokumentima mogu da pristupe kalkulatoru na jedan od dva načina koje smo opisali. Ukoliko niste već izvadili ličnu kartu sa sertifikatom, ovaj kalkulator bi mogao da bude dodatni razlog da to učinite. Podsećamo, sertifikat se ne doplaćuje. Dobija se besplatno uz ličnu kartu, ali to morate da naglasite prilikom preuzimanja novog dokumenta.

Podržavamo odluku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da ovu uslugu omogući građanima. Ipak predlažemo da se omogući obračun i visine starosne penzije bez obzira na ispunjenost uslova. Možda bi bilo dobro da se uz takav obračun posebno naglasi korisniku kalkulatora da je obračun samo informativne prirode i zasnovan na u tom trenutku registrovanim podacima. Svakako će greška biti manja nego uz korišćenje obračuna invalidske penzije.

Svi korisnici e-kalkulatora treba da znaju da će svaka naredna godina rada uticati na konačan iznos penzije. To uvek treba imati u vidu. Obračun je samo informacija i važi samo za podatke koji su dostupni e-kalkulatoru penzije u vreme obračuna.

Bez obzira na pojedine male zamerke – odličan potez PIO Fonda!

Povezani članci