pomoć inostranim penzionerima

Pomoć za inostrane penzionere, prvi put u Hrvatskoj

Penzioneri koji žive u Hrvatskoj, a penzije primaju iz Bosne i Hercegovine, Srbije, ili iz neke treće zemlje prvi put će dobiti jednokratnu novčanu pomoć. Ova pomoć se isplaćuje kao pomoć penzionerima za pokrivanje uvećanih troškova života. Za sada nije poznato koliko penzionera će prvi put biti na listi onih koji će primiti ovakvu pomoć po odluci hrvatske Vlade. Procena je da u Hrvatskoj živi 20 do 30.000 građana koji su inostrani penzioneri, a nemaju pravo na hrvatsku penziju.

Neki od njih nemaju ni dan staža u toj državi, a neki su radili kraće od propisanog minimuma. Međunarodnim ugovorima je najčešće propisan minimum od 12 meseci staža u jednoj državi da bi se uopšte razmatralo da li su ostali uslovi ispunjeni. Sporazumi sa pojedinim državama predviđaju i drugačije minimalno trajanje staža, a o tome smo detaljnije pisali ovde.

Do sada je hrvatska Vlada više puta isplaćivala jednokratnu pomoć penzionerima, baš kao što je to činjeno i u Srbiji. Oovo je prvi put da pomoć obuhvata i penzionere koji pravo nisu ostvarili u državi u kojoj žive.

Kako ostvariti pravo na jednokratnu pomoć

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poslao je obaveštenje da će se „jednokratno novčano primanje“ isplatiti samo onim penzionerima koji su korisnici penzije iz neke od država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, ili iz država koje primenjuju uredbe Evropske unije o koordinaciji sistema socijalnog osiguranja. Na ovaj način, pokriveni su skoro svi inostrani penzioneri u Hrvatskoj. Pomoć će dobiti građani čija inostrana penzija za april ne prelazi 610 evra. Uslov je i da nisu zaposleni, odnosno da ne obavljaju delatnost po osnovu koje bi bili u obaveznom osiguranju.

Split - pomoć za penzionere

Dodatni uslov je da ovi građani imaju prijavljeno neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj od najmanje tri meseca neposredno pre odluke Vlade, koja je objavljena 25. maja. To znači da pomoć mogu da dobiju svi penzioneri koji su prijavili prebivalište u Hrvatskoj pre 25. februara 2023. godine.

Kako ostvariti isplatu pomoći

Svi koji misle da ispunjavaju uslove za ovu novčanu pomoć treba da dostave dokaz o iznosu penzije za april 2023. Takođe je potrebno i da dostave broj računa koji imaju u nekoj od banaka u Hrvatskoj.

Kako bi se dokazala visina penzije primljene u aprilu 2023. godine, građani će morati od banke da zatraže potvrdu, ili pregled računa. Iz pribavljene potvrde će se videti neto iznos penzije koji je uplaćen od strane inostranog nosioca osiguranja. Odgovarajući dokaz treba dostaviti HZMO najkasnije do 31. avgusta 2023. godine, odnosno ostavljeno je dovoljno vremena da se pripremi dokumentacija.

Tvrđava - pomoć za penzionere

Dokaz o visini penzije i broj računa na koji će se izvršiti isplata može lično da se dostavi najbližoj organizacionoj jedinici HZMO prema mestu prebivališta. Drugi način je da se poštom uputi pismo sa dokazima. U tom slučaju, pismo se šalje Središnjoj službi HZMO u Zagrebu, koja se nalazi na adresi Antuna Mihanovića 3.

Ovi dokazi dostavljaju se uz popunjen obrazac za dostavu podataka o visini inostrane penzije. Obrazac je dostupan u HZMO, a može i da se preuzme sa ovog linka.

HZMO najavljuje da će se podaci automatski obrađivati, pa je iz tog razloga potrebno da se obrazac popuni čitko. Predlaže se da se to učini na kompjuteru, ili štampanim slovima. Predlaže se da svi koji za to imaju mogućnosti obrazac popune na kompjuteru i zatim ga štampaju sa unetim podacima.

Od 15. juna moguće je prijavu za pomoć popuniti i online. Tako je zainteresovanima olakšana dostava potrebnih podataka.

Iznos jednokratne pomoći

Iznos jednokratne novčane naknade odrediće se prema ukupnom zbiru svih penzija koje korisnik prima. Korisnici čija je penzija do 260 evra primiće 160 evra.

Oni čija je penzija od 260,01 do 330 evra primiće 120 evra, a oni koji mesečno primaju od 330,01 do 470 evra uvećaće svoj račun za 80 evra. Najniži iznos pomoći od 60 evra, primiće oni čije su redovne mesečno penzije od 470,01 do 610 evra.

novi zakon javne službe

Jednokratna pomoć ne podleže oporezivanju, a izuzeta je i od mogućnosti da se na njoj vrši prinudna naplata.

Poslanik tražio isplatu i inostranim penzionerima

Prva novčana pomoć penzionerima u Hrvatskoj isplaćena je u aprilu 2021. godine. Nakon te isplate, penzionerima je država još 4 puta pomogla vanrednom uplatom pomoći na račun. Poslednji put je to bilo u aprilu ove godine. Pomoć je dobilo između 617 i 700 hiljada penzionera, a za tu namenu odvojeno je oko 300 miliona evra.

Međutim, korisnici inostranih penzija do sada nisu dobili ništa. Oni su neretko u težem materijalnom položaju od najstarijih građana koji su svoju penziju zaradili u Hrvatskoj.

Silvano Hrelja - pomoć za inostrane penzionere
Silvano Hrelja, foto: SDP Hrvatske

Do promene u najnovijoj odluci došlo je na insistiranje poslanika Silvana Hrelje iz Hrvatske stranke umirovljenika. On je tražio da se ovog puta pomogne i inostranim penzionerima. Glavni razlog je što priličan broj njih prima prilično male penzije, najčešće stečene u bivšim jugoslovenskim republikama. Oni će sigurno biti zadovoljni, iako je jasno da iznos pomoći ne može puno da promeni njihov materijalni položaj.

Ovo će biti i prilika da se prvi put koliko-toliko precizno utvrdi koliki broj takvih penzionera zapravo živi u granicama Republike Hrvatske.

Povezani članci