Federalna Vlada Bern

Povećanje švajcarskih invalidskih penzija?

Švajcarsko Savezno veće povećava invalidske penzije

Potrebno je poboljšati procenu stepena invaliditeta osiguranika za koje nije moguće uporediti stvarna primanja ostvarena pre nastanka invalidnosti sa onim ostvarenim naknadno, smatra Savezni savet. Na sednici održanoj 5. aprila 2023. godine otvorene su konsultacije do 5. juna odgovarajuće izmene i dopune Pravilnika o invalidskom osiguranju. Hipotetičke plate koje su do sada korišćene, a koje se smatraju previsokim, biće smanjene primenom paušalnog odbitka od 10 odsto, kako bi se uzela u obzir ograničenja na tržištu rada. Ova promena će dovesti do većih invalidskih penzija. Brzi razvoj novih platnih skala za invalide, koji je tražio parlament, pokazao se komplikovanim i dugotrajnim za implementaciju.

Utvrđeno je da se zbog toga za sada taj metod ne može sprovesti. Izmena koju je predložila švajcarska Vlada, a koja bi omogućila postizanje željenog efekta, može umesto toga da stupi na snagu već početkom 2024. godine. Predložene izmene mogu da dovedu do povećanja invalidskih penzija.

Utvrđivanje stepena invaliditeta

Stepen invaliditeta određuje visinu invalidske penzije. Izračunava se upoređivanjem prihoda koje je osoba ostvarila pre početka invaliditeta sa onim što još uvek ostvaruje sa invaliditetom. Razlika između ta dva primanja, izražena u procentima, odgovara stepenu invaliditeta. Za osobe sa invaliditetom koje ne primaju nikakve prihode, potrebno je pretpostaviti prihod koji je u njihovoj situaciji ostvariv. Ovo se zasniva na podacima iz istraživanja Federalnog zavoda za statistiku Švajcarske za brojne profile zanimanja i različite nivoe veština. Oni odražavaju prihode osoba bez invaliditeta, koji imaju tendenciju da budu veći od onih koje ostvaruju osobe sa invaliditetom.

Na osnovu toga, kao i na osnovu rezultata istraživanja koje je sprovelo švajcarsko udruženja paraplegičara, stručnjaci iz oblasti prava i statistike izradili su nacrte platnih skala prilagođenih za sektor invalidskog osiguranja. Koristeći statističke plate korišćene u izračunavanju stepena invaliditeta, Parlament je naložio Saveznom veću da uvede osnovicu za obračun invalidnina koja je više prilagođena stanju prihoda osoba sa invaliditetom.

Federalni zavod za socijalno osiguranje je početkom 2022. godine formirao radnu grupu za ovu svrhu u kojoj su zastupljeni predstavnici tog Zavoda, kao i Federalnog zavoda za javno zdravstvo i pomenuti stručnjaci iz oblasti prava i statistike. Brzo obavljeni radovi su potvrdili da je izrada prilagođenih platnih skala veoma zahtevna i nemoguća za kratko vreme. Bez dileme, bilo bi neophodno da se uzmu u obzir razne moguće situacije. Na invalidnost mogu da utiču fizička, mentalna i kognitivna ograničenja; višestruke bolesti. Poznato je da nisu iste zarade muškaraca i žena, kao i radnika u različitim profesionalnim oblastima. Cilj je da konačne izmene postignu željeni efekat za sve, a da ne izazovu negativne efekte i da budu ostvarive uz prihvatljive troškove.

Osnovni problem – previsok hipotetički prihod

Ako je hipotetički prihod previsok za poređenje prihoda, razlika u odnosu na prihod pre nastanka invalidnosti je premala, a samim tim i stepen invaliditeta je prenizak. To dovodi do preniske penzije, au graničnim slučajevima čak i do uskraćivanja prava na penziju. Reformom invalidskog osiguranja koja je na snazi od 2022. godine, ovaj problem je delimično rešen. Da bi se situacija dodatno popravila, Savezna Vlada sada planira izmenu Pravilnika o invalidskom osiguranju. Izmenom pravilnika, paušalno bi se umanjio hipotetički prihod za 10 odsto. Ovaj procenat je zasnovan na proceni napravljenoj u okviru studije iz 2021. godine od strane Kancelarije za studiju socijalne politike. Ovaj alternativni model bi omogućio postizanje efekta koji želi Parlament. Zasnovan je na priznatoj statističkoj metodologiji, uzima u obzir rezultate istraživanja, izvodljiv je i može se primeniti već 2024. godine. A što je najvažnije – bez potrebe za većim prilagođavanjima.

Predlog bi se primenio i na tekuće penzije

Novi propisi odnosili bi se na sve zatečene rente, ali i na invalidna lica koja nemaju nikakva primanja. Svi zatečeni anuiteti trebalo bi da budu preispitani u roku od dve godine od stupanja na snagu novih propisa. Procenjuje se da ovo utiče na čak oko 30.000 invalida koji ne primaju punu penziju, a imaju stepen invaliditeta od 70% ili više.

Finansijske reperkusije za invalidsko i druga osiguranja

Prema prvim procenama, očekuju se dodatni troškovi invalidskog osiguranja od oko 85 miliona švajcarskih franaka godišnje. Ovo uključuje i penzije za lica koja sada nemaju primanja, ali bi ih stekli nakon reforme. Međutim, za sada nije moguće pouzdano proceniti sve dodatne troškove koji bi nastali.

Sistem dopunskih naknada bi takođe imao dodatne troškove. Oni se procenjuju na oko 20 miliona franaka godišnje, od čega bi 5/8 snosila Konfederacija, a 3/8 kantoni.

Šta mogu da očekuju švajcarski invalidski penzioneri?

Ukoliko alternativni plan bude prihvaćen, za očekivati je da se do već do kraja ove godine odrede novi umanjeni iznosi hipotetičkog prihoda koji će služiti za određivanje invalidskih renti. Po usvojenim izmenama, već od početka naredne godine bi se počelo sa preispitivanjem penzija određenih po dosadašnjem modelu. Naravno, neophodno je sačekati konačnu odluku švajcarskih vlasti nakon čega će biti jasno da li će se švajcarske invalidske penzije povećati.

Izvor: Federalni zavod za socijalno osiguranje Švajcarske konfederacije

Povezani članci