Austrija Nemačka pravo na penziju

Pravo na penziju u Austriji i Nemačkoj – sličnosti i razlike

Brojne institucije bave se istraživanjem različitih penzijskih sistema. Ne kaže se slučajno – bolje dobra kopija nego loš original. Preuzimanje tuđeg rešenja može da bude sasvim dobar potez. Vrlo često se u istraživanjima porede sistemi Nemačke i Austrije. Na prvi pogled, ove dve države su vrlo slično organizovane i razlikuju se pre svega u površini i broju stanovnika. Ipak, penzijski sistemi i prava koja se ostvaruju su prilično različiti. Analiziraćemo kakve su sličnosti i razlike kod ostvarivanja prava na penziju u Austriji i Nemačkoj.

Penzijski sistemi širom Evrope nailaze na slične probleme. Sve više različitih, modernih načina rada, produženje životnog veka, kao i sve nepovoljniji odnos osiguranika prema korisnicima prava iznudili su brojne izmene. Manje-više sve države Evrope, i članice EU, ali i one koje to nisu, morale su donekle da koriguju organizaciju svojih penzijskih sistema da bi odgovorile na izazove modernog doba. Očigledno i najjednostavnije rešenje bilo je podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Iako ovo rešenje svakako donekle rasterećuje penzijski sistem, pokazalo se da to nije dovoljno. Ukoliko se korekcije oslone samo na ovu promenu, neminovan je pad iznosa penzija. Dakle – starosna granica ne može dovoljno da se podigne da bi osiguranici mogli da „izdržavaju“ penzionere.

starosna penzija austrija

Austrija nudi više prava

Kao što smo spomenuli, analiza austrijskog i nemačkog penzijskog sistema česta je kod svih institucija koje se takvim analizama bave. Čak je i OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) poredio sisteme ove dve države kao važne pokazatelje stanja u evropskom penzijskom osiguranju.

U svakom slučaju, ko god da analizira ove dve države stiže do sličnih rezultata – austrijski penzioner ima veća prava od nemačkog.

I to je zaista istina. Bez obzira na to da li se posmatra uopšteno (na primer, prema modelu prosečnog penzionera), ili se analiziraju realni iznosi penzija u sličnim situacijama, uvek je penzioner u Austriji u boljoj poziciji. Razlike postoje i u zakonskim propisima. Pri tome, ne razlikuju se samo potencijalna prava koja osiguranici mogu da steknu. Analiza zakonskih propisa ukazuje na razlike u samom konceptu sistema.

Doprinosi i prava

U Austriji, svi zaposleni su uključeni u obavezno penzijsko osiguranje sa manje-više sličnim odnosom doprinosa i prava. U Nemačkoj su zaposleni takođe uključeni u obavezno osiguranje, ali je to osiguranje specifično za pojedine grupe. Neke od ovih grupa, poput javnih službenika, frilensera, ugovornih osiguranika, ili farmera su propisima definisane veoma različito. Oni imaju vrlo različit odnos između plaćanja doprinosa i prava koja mogu da ostvare.

Minimalan uslov staža za penziju u Austriji je 15 godina i značajno je oštriji od uslova u Nemačkoj. Za starosnu penziju u Nemačkoj potrebno je samo 5 godina. Rezultat ove razlike je i da je iznos prosečne penzija u Austriji primetno viši nego u Nemačkoj. Sa jedne strane, to znači da osiguranici koji u Nemačkoj ostvare pravo na takozvane „mini penzije“ posle samo nekoliko godina osiguranja umanjuju statistički prosek. Međutim, sa druge strane, osiguranici koji imaju 12-13 godina staža u Austriji ne bi ni ostvarili pravo na penziju. Oni ne ulaze u statistiku o prosečnom iznosu penzije jer pravo ni ne ostvare. Kada bi se statistički poredili osiguranici sa jednakim trajanjem staža, oni koji u Austriji ne mogu da ostvare pravo na penziju bi u toj državi značajno umanjili prosek primanja.

penzija u nemačkoj

Doprinosi i njihov uticaj na ekonomiju

Kada se poredi plaćanje doprinosa, tu takođe postoje velike razlike. Generalno gledano, u Austriji je značajno veće opterećenje zarada doprinosima. Takođe, doprinosi za poslodavce i zaposlene nisu jednaki – poslodavci plaćaju više. U Nemačkoj su iznosi doprinosa niži i plaćanje je za poslodavce i zaposlene ujednačeno.

Kada su sprovođene reforme penzijskog sistema u Austriji, u tom periodu su i uvećani doprinosi. Pojedini ekonomisti su tada isticali potencijalne probleme. Mnogi su bili mišljenja da će povećano opterećenje plata povećati troškove poslovanja, a što će nepovoljno uticati na razvoj ekonomije. Međutim, vreme je pokazalo da i pored sprovedenih reformi nije došlo do pada proizvodnje, BDP-a, niti budžeta iz kog se penzije isplaćuju.

Šta više, austrijska privreda je u istom periodu zabeležila veći rast nego nemačka. Pri tome, u Nemačkoj reforme nisu u toj meri uticale na povećanje doprinosa.

Određivanje visine penzije

Zanimljivo je i da je u Austriji veće umanjenje penzije za prevremeno penzionisanje, a istovremeno je dodatak na penziju manji za one koji se odluče da odlože odlazak u penziju. Nemački osiguranici koji odu u penziju posle propisane starosne granice dobiće veće povećanje penzije od svojih kolega u Austriji.

Razlikuju se čak i iznosi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se plaćaju za korisnike penzija. U Austriji su ovi doprinosi niži nego u Nemačkoj. Sa druge strane, austrijske penzije su oporezovane u punom iznosu i stopa poreza u toj zemlji je viša.

nemačka penzija

Šta ove razlike govore

Dakle, poređenje penzijskih sistema ove dve države na bukvalno svakom nivou ukazuje na velike razlike u konceptu. Razlike su nekad i toliko velike da bi čitalac mogao da pomisli da se radi o državama čije ekonomije imaju vrlo male, ili skoro nikakve sličnosti. Naravno, svedoci smo da su ekonomski sistemi Austrije i Nemačke daleko sličniji nego što to njihovi penzijski sistemi nagoveštavaju.

Sa te tačke gledišta, statistički podatak po kome je prosečna austrijska penzija nekoliko stotina eura viša (u bruto iznosu) zapravo ima vrlo ograničeno značenje. Podatak o visini penzije, pogotovo iz države u kojoj se taj iznos prikazuje u bruto iznosu, treba uzeti sa rezervom. Opterećenje tog bruto iznosa porezima i drugim davanjima može da bude značajno različito. Kao što vidimo, ove razlike su nekad velike čak i u dve po mnogo čemu slične države.

Suštinski, austrijski sistem se i dalje drži tradicionalnog koncepta. To podrazumeva da su penzije koje obezbeđuje država osnovni izvor prihoda najstarijim građanima. Nemačka je postupno, ali ne sasvim, prihvatila koncept po kome drugi i treći stub osiguranja preuzimaju deo prihoda. Neke druge države, poput Holandije, su u tome otišle puno dalje. One su praktično privatnim osiguravajućim kućama prepustile najveći deo penzijskog osiguranja.

Upoznajte se detaljno sa uslovima za penziju u Austriji i Nemačkoj.

Povezani članci