Raste razlika između plata i penzija

Odnos između prosečne plate i prosečne penzije u Republici Srbiji u poslednjih 15 godina vrlo nepovoljno se menja na štetu penzionera. Iznos prosečne penzije u ovom periodu pao je sa nepunih 54% posto na manje od 42%.

Ako se kategorije penzionera posmatraju odvojena, uočava se da su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti prošli još lošije, jer im se prosečna penzija umanjila sa oko 58% na 40% prosečne zarade u Srbiji, dok su penzije poljoprivrednika bile i ostale najnepovoljnije, pa čak u istom periodu beleže pad sa 22% na 18% prosečne plate.

Politika piše i o tome da se broj penzionera poljoprivrednika u prethodnih 15 godina gotovo prepolovio, pa ih je ove godine više od 142.000, ali je pre 15 godina broj penzionera poljoprivrednika bio veći od 222.000. U istom periodu povećao se broj penzionera iz kategorije zaposlenih za oko 100.000 i sada ih je 1.400.000, dok se broj penzionera samostalaca više nego udvostručio i sada ih ima 108.000.

Povezani članci