Policija uručuje letke penzionerima

Riječka policija informiše najstarije sugrađane

Dobar primer u susedstvu – policijski službenici za prevenciju u Rijeci pred prvomajske praznike informisali su najstarije sugrađane o opasnostima od krivičnih dela koja mogu da budu usmerena upravo protiv njih. Nedavno smo pisali o upozorenjima nemačkog penzijskog fonda na prevare. Takođe smo čitaoce informisali i o kažnjavanju izvršilaca ovakvih krivičnih dela. Sada vidimo i dobar primer u susedstvu.

Policija informiše starije i penzionere
Fotografija: MUP RH

Pripadnici policije u Rijeci delili su letke starim licima na gradskim autobuskim stanicama, kao i na području riječke gradska pijace. Podeljeno je oko 150 letaka. Policajci su razgovarali sa zainteresovanim građanima i obavestili ih o najčešćim krivičnim delima uperenim protiv starijih.

Stariji građani su često na meti kriminalaca

Među njima su prevare na kućnom pragu (prodaja bezvrednih stvari, obmana u ugovaranju i slično), drska krađa, kompjuterska prevara i druga dela. Često su stariji ljudi žrtve raznih prevara na način da u najboljoj veri pristanu da razgovaraju sa nepoznatim osobama, puste ih u svoj dom i na kraju shvate da su prevareni, ili opljačkani. U komunikaciji sa policijskim službenicima, građani su dobili konkretne savete o prevenciji i ponašanju koje može da ih zaštiti. Savetovani su kako da se čuvaju prevare i obmane, ali i o merama zaštite domova i vozila od provala, zaštiti od džeparoša, itd. Policija smatra da je ovakav vid prevencije veoma važan kako bi se smanjio broj žrtava navedenih kažnjivih dela.

Policija informiše najstarije
Fotografija: MUP RH

Statistika hrvatske policije naime pokazuje da su upravo stariji od 60 godina najčešće žrtve prevare. Tačnije, prošle godine je prevareno ukupno čak 9.099 osoba ovog uzrasta. Lica starija od 60 u čak 5.316 slučajeva bila su žrtve krivičnih dela protiv imovine. U ovaj broj uključeni su i lažni ugovori o doživotnom izdržavanju u kojima je potpis žrtve iznuđen, ili dobijen obmanom.

Među drugim krivičnim delima, najčešća su ona protiv slobode ličnosti (1.262), pretnje (1.222), krivična dela protiv života i tela (405), krivična dela protiv braka, porodice i dece sa 386 povređenih lica. Čak 381 osoba starija od 60 godina doživela je nasilje u porodici. Veruje se da je ovaj broj zapravo veći, jer starije osobe često izbegavaju da prijave nasilje u porodici.

Budite oprezni

Letak koji su policijski službenici delili građanima sadrži upravo ove informacije, kao i najbolje načine zaštite od ovakvih i sličnih pokušaja.

Koristimo priliku da ponovimo savet građanima da budu oprezni. Nikada ne plaćajte gotovinom na kućnom pragu. Ne potpisujte bilo kakve papire čiji sadržaj Vam nije potpuno poznat, Posebno nemojte da verujete obećanjima, ili prodavcima koji opravdavaju navodno dobre cene svojih proizvoda nekakvom lutrijom, uz obavezu da proizvod odmah kupite. Konsultujte se sa rođacima, prijateljima, Vašim najbližima pre nego što se na bilo šta obavežete. Na žalost, među nama su mnogi koji zloupotrebljavaju poverenje i dobre namere. Čuvajte ih se, bolje je sprečiti nego lečiti.

Povezani članci