Savetodavni dani Austrija

Savetodavni dani sa Austrijom

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji, kao i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju na međunarodne dane razgovora sa Austrijom. Dani razgovora održavaju se 12. aprila 2023. godine u Ćupriji, od 9 do 16.00 časova (prostorije filijale Fonda u Ćupriji, Trg slobode 1) i 13. aprila 2023. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 časova (prostorije u ulici Pariska broj 9, Beograd-Stari grad).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Zavoda za penzijsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.

Svi zainteresovani su u obavezi da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745. Prilikom dolaska trebalo bi da ponesu svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava po osnovu navršenog penzijskog staža u Austriji, ovo je prava prilika da neposredno od predstavnika austrijskog nosioca osiguranja dobijete odgovore na sva pitanja.

Savetodavni dani predstavljaju već dugogodišnju tradiciju koja je dala značajne rezultate u primeni međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Osim austrijskih stručnjaka u prethodnim godinama našim građanima pomagali su i stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Makedonije… Direktan, neposredan razgovor uvek je najbolji način da se problemi reše. Svako ko je pokušao svoj problem da reši dopisivanjem, telefonom, ili elektronskom poštom, zna koliko je neposredna komunikacija efikasnija i lakša. Pogotovo kada se zna da su gosti savetodavci po pravilu i najbolji stručnjaci. To je i najvažniji razlog uspešnosti ove tradicije, koja je na žalost bila prekinuta u uslovima pandemije. Kako su se stekli uslovi da se nastavi sa ovim vidom pravne pomoći građanima, mogućnost je ponovo tu. Na Vama je samo da je iskoristite.

Izvor.

Povezani članci