lečenje dok čekate penziju

Socijalno osiguranje u Srbiji: Pravo na lečenje budućih penzionera

Sistem zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji je organizovan na takav način da je, praktično, dostupan skoro svakome. Većina građana nema nikakvu posebnu obavezu, odnosno ne treba da uradi baš ništa da bi stekli i koristili prava iz zdravstvenog osiguranja. Naime, samim činom zaposlenja nastaje i obaveza uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Praktično, uz isplatu plate poslodavci svojim zaposlenima plaćaju i doprinose za zdravstvo čime im omogućavaju pravo na lečenje. Isto tako, kada prestanete sa radom, prestaje i uplata doprinosa pa time i zdravstveno osiguranje. Objašnjavamo kako pravo na lečenje mogu da ostvare budući penzioneri, kada prestanu sa radom.

Specifičnosti osiguranika samostalnih delatnosti

Broj osiguranika samostalnih delatnosti i poljoprivrednika je svakako manji od broja zaposlenih, ali i kod njih je suština uglavnom slična. Svaki mesec obavljanja delatnosti nameće i obavezu plaćanja poreza, kao i obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje. Osiguranici koji redovno izmiruju svoje obaveze, na ovaj način sebi obezbeđuju pravo na lečenje u državnim zdravstvenim ustanovama. Zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje čak imaju jedinstvenu, zajedničku prijavu na osiguranje. Kada se osiguranik prijavi, ta prijava ga uvodi u socijalno osiguranje u potpunosti. Ovo važi bez obzira na to kojoj od već spomenutih kategorija osiguranja pripada. Nije potrebno da se posebno prijavljuje za svako pojedinačno pravo iz socijalnog osiguranja.

Neki mogu u penziju bez prekida u obavljanju delatnosti

Pojedini samostalci imaju i tu privilegiju da u penziju mogu da odu bez prekida u radu. Ovo važi, na primer, za preduzetnike, umetnike, taksiste… U njihovom slučaju nema nikakvih dilema oko prava na zdravstvenu „knjižicu“. Obaveza uplate doprinosa za njih ne prestaje, pa time ni zdravstveno osiguranje. Međutim, samostalci kojima je prekid obavljanja delatnosti uslov za penziju, u istoj su situaciji kao i zaposleni, ili poljoprivrednici.

Kada penzioner može da radi

O prestanku rada kao uslovi za penziju već smo pisali. Taj tekst možete pročitati klikom na link.

Šta je sa zdravstvenim osiguranjem po završetku radne karijere?

Retko se priča o pitanju zdravstvenog osiguranja nakon kraja karijere i podnošenja zahteva za penziju. Na prvi pogled, čini se da u periodu od prestanka zaposlenja, ili obavljanja samostalne delatnosti, pa do donošenja rešenja o penziji postoji pravni vakuum. Izgleda kao da budući penzioneri mogu da budu „na čekanju“ u pogledu lečenja. Kako su za vreme čekanja na penzijsko rešenje prihodi značajno umanjeni, eventualno lečenje u privatnim klinikama je time još teže dostupno. Ipak, situacija zapravo uopšte nije nepovoljna za buduće penzionere.

Naravno da možete da se lečite dok čekate penziju

Pri podnošenju zahteva za penziju, najbolje je da na šalteru PIO fonda pitate šta je u vašem slučaju potrebno za korišćenje zdravstvenog osiguranja. Oni koji nastavljaju sa radom i dalje plaćaju doprinose i plaćaće ih i po ostvarivanju prava na penziju. Za njih se u pogledu zdravstvenog osiguranja praktično ništa ne menja. Slično važi i za one koji su rad prekinuli samo na dan, ili nekoliko dana kako bi ostvarili penziju, a znaju da će se vrlo brzo vratiti poslu. Osiguranici koji su u ovakvoj situaciji nemaju razlog da koriste zdravstveno osiguranje kao penzioneri, ili podnosioci zahteva za penziju. Naravno, osim ako baš u tih nekoliko dana pre nove prijave imaju planirane preglede, ili neke intervencije. Neprekidno zdravstveno osiguranje svi mogu da koriste i dok čekaju na penzijsko rešenje.

Slikarstvo
Image by Freepik

Ukoliko želite da saznate kada penzioner može da radi, kliknite ovde.

Već pri podnošenju zahteva, ovlašćeni radnik Fonda uneće odgovarajuću prijavu na zdravstveno osiguranje. Time će se budućem penzioneru omogućiti da se leči na isti način kao i dok je radio. Ova prijava postaje „validna“ sledećeg kalendarskog dana, kada bude preuzeta u informacioni sistem koji koriste zdravstvene ustanove. Međutim, ukoliko je lečenje potrebno istog dana, strankama se izdaje i formalna potvrda o podnošenju zahteva za penziju. Sa ovom potvrdom, stranka odlazi u nadležnu ispostavu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, prema adresi svog prebivališta. Tamo se prijava unosi neposredno u sistem tog Fonda. Na ovaj način, zdravstvene usluge dostupne su već istog dana. Dakle, ova mogućnost dostupna je svima. Ipak, ako u penziju idete bez prekida rada (npr. kao preduzetnik, ili advokat), onda nema razloga da je iskoristite. Isto važi i za većinu onih koji će nastaviti sa radom već par dana kasnije

A šta ako je podnet zahtev za invalidsku penziju?

Kod ostvarivanja prava na invalidsku penziju, situacija je donekle drugačija. Zapravo, razlika postoji kod onih osiguranika koji zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju podnose za vreme privremene sprečenosti za rad, odnosno – u toku bolovanja. Oni koji su pre podnošenja zahteva prestali sa radom su u istoj situaciji kao i bilo koji drugi podnosioci zahteva za penziju. Na njih se odnosi prethodni deo teksta. Osiguranici koji zahtev za invalidsku penziju podnose dok su na bolovanju, zapravo i nemaju prekid u zdravstvenom osiguranju. Njihova situacija je drugačija. U cilju produženja bolovanja i nastavka isplate novčane naknade za vreme privremene sprečenosti za rad potrebno je periodično dokazivati status podnosioca zahteva za invalidsku penziju. Postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju najčešće traje nešto duže od proseka jer pravnom delu postupka prethodi medicinsko veštačenje.

U skladu sa uputstvima koja dobiju od ordinirajućeg lekara, podnosioci zahteva koji koriste bolovanje će od Fonda PIO po potrebi tražiti potvrdu da je postupak za invalidsku penziju i dalje u toku. Kada se o pravu na penziju odluči, jedan primerak rešenja se dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Ovako se taj Fond obaveštava o okončanju postupka i njegovom ishodu. To može da utiče na dalje korišćenje bolovanja.

Pripremite se za penziju

Kako da se leče članovi porodice?

Za kraj, važno je naglasiti da uz podnosioca zahteva za penziju zdravstveno osiguranje za vreme trajanja postupka mogu da koriste i članovi porodice. Dakle, isti članovi porodice koji su bili zdravstveno osigurani za vreme zaposlenja, ili samostalne delatnosti budućeg penzionera mogu i dalje da budu osigurani sve dok im zakonski propisi to omogućavaju. Ovo pravo se pre svega odnosi na bračne drugove, kao i decu do određenog uzrasta, uz redovno školovanje.

Ukoliko želite da se podsetite koji su uslovi za penziju u Srbiji, kliknite na ovaj link.

Ne zaboravite, redovne kontrole zdravlja jedan su od osnovnih preduslova zdravog starenja.

Povezani članci