Staž za vojni rok

Može li vojni rok da se uračuna u staž

Česta tema među muškarcima u Srbiji – može li period služenja vojnog roka da se uračuna u penzijski staž? Prošlo je već dosta godina od kada je obavezno služenje vojnog roka ukinuto. Ipak, među građanima koji se bliže godinama za ostvarivanje prava na penziju ima još puno onih koji su određen period svog života proveli u vojsci. Bez obzira na trajanje vojnog roka, niko se ne bi žalio kada bi taj period mogao da se sabere u ukupan penzijski staž. Nekima bi to možda pomoglo da ranije ispune uslov za penziju, a svima da se iznos penzije malo uveća.

Šta kažu propisi

Ipak, svi znamo da ovakva mogućnost u Srbiji ne postoji. Zakonski propisi nikada nisu predviđali mogućnost uračunavanja vojnog roka u penzijski staž.

Period odsluženja vojnog roka nije moguće izjednačiti sa stažom osiguranja. Na ovo ne utiče ni činjenica da je svaki vojnik u tom periodu primao vojničku platu. Oni koji su služili vojsku znaju da je iznos vojničke plate minimalan i da nikada nije bio ni blizu minimalne propisane zarade koja je pripadala zaposlenima.

Sa druge strane, propisi koji uređuju poseban staž, ne poznaju vojni rok kao jedan od osnova za njegovo utvrđivanje.

Detaljnije o razlikama između posebnog i staža osiguranja pisali smo u ovom članku. Ukoliko već niste, predlažemo da ga pročitate. Razlikovanje ove dve vrste staža je veoma značajno kada procenjujete da li ste ispunili uslove za penziju.

Vojni rok danas

Kao što smo spomenuli, vojni rok više nije obavezan. Ipak, zainteresovane devojke i mladići mogu da se prijave na konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka. Kandidati se zatim testiraju i formira se rang lista. Kandidati koji su dovoljno visoko rangirani mogu da služe vojni rok. Period vojne obuke traje 6 meseci i obavlja se pod oružjem. Kao i ranije, vojnici na odsluženju imaju obezbeđen smeštaj, ishranu i odeću. Razlika u odnosu na obavezno odsluženje je u iznosu naknade. Ona je sada znatno viša i iznosila je više od 42.000 dinara, prema poslednjim raspoloživim informacijama. Zainteresovani svakako treba ovaj iznos da provere ukoliko im je to značajno.

vojska na obuci

Za vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka, vojnici ipak nisu osigurani na penzijsko i invalidsko osiguranje. Oni imaju pravo na zdravstveno osiguranje, i to prema propisima koji se primenjuju na Vojsku Srbije. Dakle, vojnici na odsluženju medicinsku pomoć mogu da zatraže u vojnim zdravstvenim institucijama. Doprinosi za PIO se ne plaćaju, tako da ni aktuelni vojnici za vreme vojnog roka nemaju pravo na staž.

Razlog za ovo je jasan – relevantni propisi ne predviđaju vojni rok kao osnov za penzijsko i invalidsko osiguranje, a „plata“ koja se isplaćuje ima karakteristike naknade, a ne zarade.

Šta više, propisima je određeno da prava i obaveze zaposlenih miruju za vreme vojnog roka. U praksi to znači da čak i ako Vam je poslodavac uplatio doprinos za neki period koji se poklapa sa vojnim rokom, taj staž se ne može uračunati. Čest je slučaj da je neko za vreme redovnog odsustva radio i bio plaćen, ali taj staž se ipak ne priznaje.

Ima li drugačijih primera u inostranstvu?

Naravno, kao i za mnoga druga pravna rešenja, obično je u inostranstvu moguće pronaći i slične, ali i sasvim različite sisteme.

U Nemačkoj je baš ovih dana aktuelno informisanje zainteresovanih o tome kakva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja imaju vojnici na odsluženju vojnog roka.

vojna obuka staž

Nemački penzijski fond pripremio je i odgovarajuću brošuru koja je dostupna na ovom linku, a mi ćemo ovde preneti samo najvažnije informacije.

Penzijsko osiguranje za Nemce koji služe vojni rok

Obavezno služenje vojnog roka u Nemačkoj ukinuto je 2011. godine. Kao i u Srbiji, nemački građani mogu da se prijave za dobrovoljnu vojnu obuku.

Za razliku od propisa u Srbiji, u Nemačkoj građani za vreme vojne obuke imaju pravo na platu. Uz platu pripada i pravo na uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje. Vojni rok je podeljen na dva dela. Prvi deo u trajanju od 6 meseci naziva se „probni rok“, a nakon njega je moguće produžiti službu za još 17 meseci. Pored toga, kandidati mogu da se prijave i dobrovoljno učestvovanje u vojnim vežbama. Najbolji regruti mogu da se prijave i za učešće u mirovnim misijama u inostranstvu.

volonter

Pored dobrovoljnog služenja vojnog roka, nemački propisi poznaju i takozvani „savezni volonterski servis“. Dobrovoljci koji učestvuju u volonterskom radu takođe imaju pravo na penzijsko osiguranje.

Koji periodi su pokriveni doprinosima

Načelno, doprinosi se u Nemačkoj plaćaju za kompletan period služenja vojnog roka. Dakle, prvi dan osiguranja je dan stupanja u vojnu službu, a poslednji je dan otpusta. Međutim, moguće je da pojedini periodi budu isključeni iz osiguranja. To može da bude privremen otpust iz vojske zbog raznih civilnih obaveza, ili bilo koji period za koji ne pripada vojnička plata.

staž za vojni rok

Doprinosima su pokriveni i periodi nakon vojnog roka, u slučaju angažovanja na vojnoj vežbi, ili u inostranstvu.

Za 2022. godinu, u budžetu SR Nemačke za uplatu doprinosa građanima koji služe vojni rok, bilo je predviđeno čak 375 miliona evra.

Na koji iznos se plaćaju doprinosi

Ovo pitanje je veoma značajno. Naime, pošto vojni rok podrazumeva i smeštaj, hranu i odeću za regrute, jasno je da vojnička plata nije prava slika prihoda. Iz tog razloga, nemačkim propisima je određeno da se doprinosi ne plaćaju na iznos plate koju primaju regruti.

Prema ranijim propisima, doprinosi su plaćali na osnovicu koja se određivala u visini 60% fiktivne referentne vrednosti. Od 1. januara 2020. godine, osnovica je uvećana na 80%. Aktuelan iznos fiktivne referentne vrednosti. Ova vrednost trenutno iznosi 3.290 evra u tzv. starim članicama federacije (nekadašnja Zapadna Nemačka), odnosno 3.150 evra u tzv. novim članicama federacije (nekadašnja Istočna Nemačka). Osnovica je 80% ovih iznosa, odnosno 2.632 i 2.520 evra. Iznos se ne određuje prema prebivalištu regruta, već prema tome gde je mesto vojne službe.

vojni dril

Dakle, vojnicima na obuci period služenja vojnog roka na penziju utiče baš kao da su bili zaposleni i primali platu u ovom iznosu.

Ovi iznosi će verovatno uskoro biti ujednačeni, baš kao što su se ujednačili iznosi penzija između “starih” i “novih” članica federacije, a o čemu smo pisali u ovom članku.

Da li staž imaju i građani koji su ranije služili vojni rok

Kratak odgovor je – da. Pravo na staž imaju i građani koji su vojni rok odslužili kao obavezan, pre 2011. godine. Takođe je isto pravo omogućeno i nekadašnjim građanima DDR, odnosno tzv. Istočne Nemačke.

Da li je realno očekivati slično u Srbiji

Ovo pitanje je previše zahtevno da bi se na njega lako i kratko odgovorilo. Pre svega, moralo bi da se odredi na koga bi se sve takva izmena propisa odnosila. Zatim sledi i pitanje mogućnosti da se finansira uplata doprinosa, a na kraju i pitanje – šta sa građanima koji su već ostvarili pravo na penziju, a zatim im se staž uveća za period odsluženja vojnog roka.

Za sada, ostaje da dobrovoljci koji služe vojni rok za taj period primaju naknadu. Većina njih iskoristi vojni rok kao pripremu da se zatim i profesionalno pridruže Vojsci. Naravno, u slučaju da postanu vojnici po ugovoru, ili profesionalni vojnici za tu službu im sleduje plata i obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Povezani članci