Srbija Tunis Sporazum

Stupio na snagu sporazum Srbije i Tunisa

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu 1. aprila 2023. godine.

Ovaj Sporazum potpisan je u Beogradu pre gotovo tačno godinu dana, 29. marta 2022. godine. Njime se regulišu sve oblasti socijalne sigurnosti građana obe zemlje, koji su imali, ili imaju svojstvo osiguranika.

Sporazum donosi brojne benefite građanima Srbije i Tunisa, koji su sada izjednačeni u korišćenju prava iz socijalnog osiguranja kako na teritoriji zemlje rada, tako i na teritoriji zemlje porekla.

Sporazumom se omogućuje i sabiranje staža osiguranja navršenog u državama ugovornicama kod ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja. Pored toga, on obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Sporazumom je omogućeno ostvarivanje prava iz ovih oblasti kod obe strane ugovornice.

U proteklih godinu dana od potpisivanja, Sporazum je prošao proceduru ratifikacija u parlamentima obe države, a istovremeno su utvrđeni i dvojezični obrasci za komunikaciju nosilaca osiguranja koji značajno pomažu u primeni.

Sada je za ostvarivanje prava na penziju u obe zemlje dovoljno podneti samo jedan zahtev i to u zemlji prebivališta. Sabiranje staževa omogućava i licima koji su u jednoj, ili obe zemlje radili kraće od propisanog minimalnog uslova da ipak ostvare pravo na penziju. Naravno, potrebno je da ukupan zbir perioda osiguranja prelazi propisan uslov za penziju.

Tekst Sporazuma dostupan je ovde.

Kako postojanje međunarodnog sporazuma utiče na ostvarivanje prava na penziju, pisali smo ovde.

Povezani članci