Švedska narandžasta koverta

Švedska: Narandžasta koverta – godišnje obaveštenje o penziji

Svi koji su radili u Švedskoj, godišnje prime obaveštenje od Švedske penzijske agencije. Popularan naziv ovog obaveštenja je narandžasta koverta (orange kuvert). Upoznajemo vas sa sadržajem narandžaste koverte, informacijama koje donosi i načinom tumačenja podataka. Narandžaste koverte sadrže pregled informacija u vezi sa državnom penzijom i razlikuju se za one koji još uvek zarađuju penziju i za one koji penziju već koriste.

Osiguranici biraju da li narandžastu kovertu žele da prime u papirnom ili digitalnom obliku.

narandžasta poštom ili internetom

Pogledajte svoju narandžastu kovertu na internetu

Svoju narandžastu kovertu možete da pogledate i tako što ćete se prijaviti na „Moje stranice“ švedskog penzijskog organa (Pensionsmyndigheten). Pored narandžaste koverte, tu ćete pronaći i razne druge zanimljive informacije, pa i one o mogućnostima da utičete na visinu svoje penzije. Narandžastoj koverti pristupate direktno klikom na ovaj link.

Kako čitati narandžastu kovertu

Pokušaćemo da vas upoznamo sa sadržajem narandžaste koverte i načinom tumačenja informacija koje se u njoj nalaze.

Kao što smo rekli, narandžastu kovertu primaju i penzioneri i oni koji i dalje rade i zarađuju penziju. Sadržaj je za njih različit, a mi ćemo se baviti sadržajem koverte radnika, odnosno onih koji na penziju i dalje čekaju.

Sadržaj narandžaste koverte – prva stranica

Prva stranica nosi informacije o tome koliko ste do sada zaradili za svoju državnu penziju. Ona se sastoji od penzije bazirane na prihodima, kao i takozvane „premium“ penzije. Premium penzija je deo državne penzije, ali praktično predstavlja štednju u investicionom fondu. Vi sami možete da opredeljujete sredstva za premium penziju, a narandžasta koverta vam omogućava uvid u račune i fondove kojima raspolažete.

Narandžasta koverta strana 1

Vaši penzijski računi

Penzijski računi su odvojeni za dohodovnu i premium penziju. Oba računa služe za evidenciju uplaćenih doprinosa i prikupljenih sredstava koja ste stekli tokom radnog veka. Kada budete išli u penziju, ukupan iznos na računima deli se takozvanim „brojem za deljenje“. Taj broj je zapravo prosečan preostali životni vek u odnosu na godine života koje ste navršili u vreme penzionisanja. Praktično, sve što ste skupili u toku radnog veka, deli se na procenjene godine života koje ćete navršiti u penziji.

Ovaj novac predstavlja vašu buduću državnu penziju.

Vaša premium penzija

Tabela u narandžastoj koverti pokazuje u koje fondove je uložena vaša premium penzija i vrednost svakog fonda. Takođe prikazuje razvoj njihove vrednosti i ostvarene dobiti u svakom fondu. Praktično, godišnje dobijate pregled fondova u koje ste ulagali i njihovu aktuelnu vrednost. Ukoliko ste u toku godine menjali fondove, u tabeli će biti prikazana vrednost do i od dana promene.

Iskazani podaci predstavljaju vrednost fondova u toku cele godine. Vrednost koja se možda i dnevno menjala se ne prikazuje. Uostalom, takav pregled ne bi ni imao smisla jer i ne znači puno koliko je fond vredeo na primer 6 meseci pre sačinjavanja izveštaja.

Vrednost fondova je daleko dinamičnija nego što je to slučaj sa štednjom na penzijskom dohodovnom računu. Činjenica da fondovi služe za investicije govori i da oni mogu značajnije da se uvećaju u toku godine. Ipak, postoji i delimičan rizik od gubitka sredstava. Detaljnije o tome smo pisali u članku o čuvenom fondu Alecta i problemima u koje je zapao.

Interesantno je da tabela prikazuje i ukupan razvoj vrednosti vaših fondova u odnosu na vrednosti fondova prosečnog švedskog osiguranika. Na taj način možete da uporediti vaše račune sa državnim prosekom i bolje steknete utisak da li ste sredstvima pravilno raspolagali.

Sadržaj narandžaste koverte – druga stranica

Druga strana narandžaste koverte nosi informacije o vašoj zaradi za državnu penziju tokom poslednje godine rada. Narandžasta koverta se priprema početkom godine, u vreme kada još uvek nisu prijavljeni i obrađeni prihodi iz prethodne godine. To znači da se na drugoj stranici zapravo upoznajete sa podacima od pre dve godine. Kada početkom 2024. stignu nove narandžaste koverte, u njima će biti prikazani podaci o zaradi u toku 2022. godine.

Narandžasta koverta strana 2

Ukupno 18,5 odsto godišnjih prihoda izdvaja se za državnu penziju. Osnovica za penziju, koju utvrđuje Švedska poreska agencija, je zapravo prihod umanjen za opšti penzijski doprinos od 7 procenata.

Kao što smo već rekli, državna penzija sastoji se iz dva dela – dohodovne i premium penzije. Od onih 18,5 odsto koliko se izdvaja za penzijske doprinose, 16 procenata ide na dohodovni deo penzije, a 2,5 procenta na premium penziju.

U prihode za penziju uračunavaju se zarada od rada, naknade iz socijalnog osiguranja (na primer bolovanje, ili naknada za nezaposlenost) kao i prihodi od investicija.

U narandžastoj koverti videćete baš sve doprinose koji su u vaše ime izdvojeni za penziju. Na primer, tu su i doprinosi po osnovu bolovanja, nezaposlenosti, ali i po osnovu odgoja male dece, obaveznog rada, ili studiranja. U slučajevima u kojima ne postoji pravi prihod, ali je predviđeno izdvajanje doprinosa, kao iznos za penziju evidentira se fiktivni prihod. Doprinose po ovom osnovu plaća država.

Međutim, ova fiktivna primanja ipak nisu jednaka sa ostalim. Dok za ostala primanja nema posebnih uslova, fiktivna primanja se uračunavaju u penziju samo ako imate ukupno 5 godina radnog staža pre nego što navršite 71 godinu života. Pored toga, prihodi treba da iznose najmanje koliko dvostruki iznos osnovice za odgovarajuću tekuću godinu.

stari dvorac švedska

Šta utiče na visinu penzije u Švedskoj?

Na mesečni iznos švedske penzije utiče više faktora, ali među njima su tri najznačajnija:

  • koliko ste zaradili u Švedskoj u toku radne karijere;
  • da li ste uplaćivali i novac za takozvanu profesionalnu penziju;
  • sa koliko godina ste odlučili da se penzionišete.

Narandžasta koverta detaljnije objašnjava uticaj ovih faktora na visinu penzije.

Narandžasta koverta za penzionere

Iako smo rekli da ćemo opisati kovertu namenjenu aktivnim radnicima, nema razloga da makar u nekoliko reči ne spomenemo i koje podatke u koverti dobijaju penzioneri. Njihova koverta sadrži podatke o projektovanim iznosima penzije u toku cele naredne godine. Takođe, tu su i predviđeni datumi isplate penzije svakog meseca do kraja godine.

Penzioneri takođe imaju uvid u razvoj vrednosti fondova u koje su ulagali, ali i u vrednost računa u „tradicionalnom“ delu penzije.

Penzioneri koji i dalje rade dobiće i informacije o tome koliko su zaradili.

Narandžaste koverte se šalju od januara do marta

Slanje narandžastih koverti počinje u januaru svake godine. Prvi koverte dobijaju penzioneri, dok radnici svoje koverte mogu da očekuju u februaru i martu. Iako se svake godine unapred predvide datumi slanja koverti prema kategorijama primalaca, švedska penzijska agencija izbegava da te datume fiksira i obično navodi da su oni samo orijentacioni i da može da dođe do njihove korekcije.

O uslovima za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Švedskoj, pročitajte ovde.

Povezani članci