Porodični lekar da ili ne

Od lekara opšte prakse, preko izabranog lekara, do porodičnog lekara mnogima i nisu jasne razlike u značenjima ovih naziva. Porodični lekar poznaje porodicu pacijenta, istoriju porodičnih bolesti i uslove života.

Pročitaj