koliko važi privremeno rešenje

To što je rešenje privremeno ne znači da je pravo na penziju vremenski ograničeno. Isplata penzije se ne dovodi u pitanje i vršiće se po privremenom rešenju sve dok se ne steknu uslovi da se novim rešenjem odluči o konačnom iznosu penzije. Pa ipak, dešava se da novi penzioneri postave upravo pitanje koliko važi privremeno rešenje.

Pročitaj