Kako se računa trajanje staža

Staž osiguranja može da bude i kraći, ali i duži od perioda u kome je navršen. U većini slučajeva trajanje je jednako. Međutim, upravo situacije koje ne mogu da se svrstaju u većinu su one koje naprave problem kada se računa trajanje staža kao uslov za penziju.

Pročitaj
staž za studiranje

Mnoge evropske zemlje našle su način da i vreme provedeno na studijama uračunaju u penzijski staž. U nekima od njih čak postoji i više mogućnosti, različitih načina za uračunavanje ovih perioda. Može li studiranje da postane staž za penziju?

Pročitaj