digitalni pregled penzija

Uskoro digitalni pregled penzija za nemačke osiguranike

Građani bi od leta trebalo da imaju praktičniji i opsežniji onlajn pristup ličnim podacima, kao i informacijama u vezi sa dostupnim pravima i uslugama nemačkog penzijskog osiguranja. Plan je da se na sajtu nemačkog penzijskog fonda (DRV) pokrene prvi digitalni „lični prostor“. Prijavljivanje će omogućiti uvid u lične podatke. Korisnici će čak moći pojedine podatke i da menjaju. Isti portal služiće i za podnošenje raznih vrsta prijava i zahteva. Po funkcionalnosti, ovaj portal biće sličan onlajn bankarstvu.

Šta je planirano?

Plan je portal pod nazivom „digitalni penzioni pregled” postane dostupan korisnicima već od juna 2023. godine. Interesantno je da će ova platforma obuhvatiti podatke koje vodi DRV, ali i razne podatke privatnih kompanija i prihvatnih penzijskih šema. Praktično, na jednom mestu će biti obuhvaćeni svi podaci koji osiguranicima služe da saznaju na kakvo materijalno obezbeđenje mogu da računaju u starosti.

Naravno, kako bi platforma funkcionisala onako kako je zamišljena, neophodno je da se i privatni pružaoci usluga u vezi sa penzijskim osiguranjem priključe inicijativi i učine svoje podatke raspoloživim. DRV je još prošle godine uputio pozive privatnim kompanijama, a brojni dogovori su već postignuti. Očekuje se da podaci na novoj digitalnoj platformi budu baš onakvi kako su i zamišljeni – sveobuhvatni.

Kako se prijaviti?

Za sada je planirano da se nemački državljani na digitalnu platformu prijavljuju korišćenjem lične karte, uz upotrebu aplikacije „AusweisApp2“ na pametnom telefonu. Imke Petersen, koji je odgovoran za projekat digitalnog pregleda penzija u DRV-u, kaže da će prijava korisnika biti krajnje jednostavna. Ipak, digitalni pregled neće potisnuti postojeću godišnju pisanu informaciju koja se dostavlja osiguranicima.

Nova platforma će biti dodatna ponuda i neće umanjiti mogućnosti onima koji je ne budu koristili.

ausweissapp2

Cilj digitalnog pregleda osiguranja

Nova platforma nemačkog penzijskog fonda ima za cilj da pomogne građanima da bolje razumeju svoje osiguranje. Svaki građanin će korišćenjem platforme imati mogućnost da na jednom mestu vidi sve navršene staževe, uplaćeno privatno osiguranje, kao i da sazna koja prava može da ostvari. Takođe, uz korišćenje lične karte sa elektronskim sertifikatom, korisnici će moći i da formalno podnose zahteve za ostvarivanje prava.

Namena portala je isključivo pružanje usluga korisnicima. Na njemu neće biti nikakvih reklama, niti on ima komercijalni karakter. To je dodatna usluga osiguranicima kojoj će moći da se pristupi u svakom trenutku.

Pregled podataka će biti dostupan na računarima, a naravno i na pametnim mobilnim telefonima, kao i na tabletima.

Ko učestvuje u izradi platforme

Pored DRV (Nemačkog udruženja za penzijsko osiguranje), u implementaciju su uključeni i Savezno ministarstvo finansija, Savezno ministarstvo rada, kao i predstavnici privatnih i korporativnih penzijskih osiguranja i agencije za zaštitu potrošača.

Probna faza rada je već u toku, od decembra 2022. godine. U probnoj fazi platforma nije dostupna građanima, već se ovaj period koristi za testiranje funkcionalnosti, kao i za proširivanje broja saradnika na projektu. Veliki broj privatnih i korporativnih osiguranja je od decembra pristupilo platformi i omogućilo uvid u svoje podatke.

Nemačka digitalna lična karta

Ipak, kada platforma ovog leta postane i javno dostupna, ne očekuje se da će ona odmah imati potpunu planiranu funkcionalnost. Najverovatnije da neće biti moguće da se tako brzo uključe svi pružaoci usluga socijalnog osiguranja u Nemačkoj. Zbog toga neće biti odmah raspoložive informacije o svim oblicima usluga za starije.

Koje informacije će biti dostupne korisnicima?

Kada bude postignuta puna funkcionalnost, planirano je da građanima budu dostupne sledeće informacije:

  • svi podaci iz obaveznog penzijskog osiguranja,
  • podaci o privatnim penzijskim šemama svih vrsta (direktno osiguranje, direktne obaveze, rezervni fondovi, penzioni planovi i penzioni fondovi),
  • dopunska penzija za javnu službu,
  • subvencionisano privatno staranje (Riester penzije, Rurup penzije),
  • polise životnog osiguranja koje formiraju privatni kapital sa isplatama od 60 godina života,
  • ugovori o penzionom osiguranju u vidu štednih planova sa isplatama počev od 60. godine života.

Trenutno nije poznato kada će svi ovi podaci biti dostupni, ali je za sada dinamika pristupanja kompanija platformi potpuno zadovoljavajuća.

Digitalni pregled penzija

Platforma neće sadržati podatke iz drugih sistema, na primer evidenciju nepokretnosti, motornih vozila, ili poreza. Njena namena je isključivo u oblasti penzijskog osiguranja.

Sistem će se unapređivati u hodu

Iskustvo drugih evropskih zemalja koje su već uvele slične usluge pokazali su da je bolje da se platforma pokrene sa manjim brojem podataka, a da se zatim dodaju funkcionalnosti. Na ovaj način se brže i efikasnije otklanjaju eventualni propusti koji nisu uočeni u fazi testiranja. Tako se obezbeđuje kvalitetnija usluga. Iskustva skandinavskih država su u tom smislu veoma značajna u kreiranju ove platforme u Nemačkoj.

Očekuje se da će privatne kompanije rado da sarađuju sa novom platformom. One će podeliti samo podatke koji su i inače dostupni građanima koji koriste njihove usluge. Cilj je samo da se sve informacije objedine na jednom mestu, a ne da platforma sadrži više podataka nego što je do sada bilo dostupno.

Biće dostupna i prognoza visine penzije

Planirano je da nova digitalna platforma sadrži informacije o već ostvarenim pravima, na primer o penzijama koje se već isplaćuju, ili isplati prema polisi životnog osiguranja. Interesantno je da će biti raspoloživa i procena prava koja se očekuju u budućnosti. Praktično, građanima će biti dostupna prognoza o budućim pravima, penzijama, ili drugim isplatama. Prognoza će se izrađivati na osnovu evidentiranih podataka, ali i na osnovu pretpostavke o daljem toku osiguranja.

To znači da se procena iznosa penzije neće vršiti samo na osnovu staža koji je osiguranik već navršio, već će se u obračun uzeti i pretpostavka o stažu koji će tek da bude navršen. U obzir se uzimaju godine života osiguranika, kao i njegove dosadašnje zarade na osnovu kojih će se praviti procena. Naravno, ne postoji garancija da će prognozirane vrednosti biti i stvarne. To najviše zavisi od daljeg osiguranja svakog pojedinca.

Platforma neće služiti za savetovanje

Cilj platforme je samo pristup podacima. Građani kojima je potreban i dodatni savet, neće moći da postavljaju pitanja na portalu. Međutim, oni će portal moći da koriste tako da sve potrebne podatke preuzmu sa njega. Zatim će uz podatke kojima raspolažu moći da zatraže pravne savete od bilo koje državne, ili privatne institucije, kao i od organizacija za zaštitu potrošača i nezavisnih savetnika.

Dostupnost stranim državljanima

Najinteresantnije pitanje ostavili smo za kraj. Nesporno je da će digitalni pregled penzijskog osiguranja omogućiti daleko jednostavnije informisanje građanima Nemačke koji imaju odgovarajuću ličnu kartu. Našim državljanima koji su u nekom periodu svog života radili u Nemačkoj, ovaj portal može da bude interesantan i koristan.

eID digitalni sertifikat za građane EU

DRV navodi da će prijava na sistem biti moguća svim građanima koji raspolažu dokumentom sa elektronskim sertifikatom. Kao primer navode nemačku ličnu kartu i eID karticu za građane EU i Evropskog ekonomskog prostora.

Za sada nije poznato da li će za prijavu na ovu platformu moći da se koriste i lične karte izdate u Srbiji. Naravno, ovo bi moglo da bude moguće samo za lične karte koje imaju aktiviran kvalifikovan elektronski sertifikat.

Za sada odgovor na to pitanje nije poznat, pa nam ostaje da sačekamo početak rada platforme. Imajući u vidu da je već najavljeno da će se sistem razvijati „u hodu“, čak i ako upotreba naše lične karte ne bude odmah moguća, nadamo se da će to biti moguće u bliskoj budućnosti. Broj građana iz regiona koji su radili, ili rade u Nemačkoj je veliki. Zato verujemo da će pragmatični Nemci i njima omogućiti da koriste novu uslugu.

Srpska lična karta sertifikat

Na ovaj način ne samo da svojim bivšim osiguranicima čine korist. Mogućnost digitalnog pregleda istovremeno i rasterećuje radnike, pre svega državnog penzijskog osiguranja – DRV.

Kada počne sa radom, portal bi trebalo da bude dostupan na ovom linku.

Povezani članci