Digitalni pregled penzija

Uspešan početak digitalnog pregleda penzija

Pisali smo već o novoj usluzi koju je osiguranicima ponudio nemački penzijski fond (DRV). Novi digitalni lični prostor za svakog osiguranika počeo je sa radom.

Rekli smo tada da je plan da portal „digitalni penzioni pregled” postane dostupan korisnicima već od juna 2023. godine. Najavljeno je bilo da će ova platforma obuhvatiti podatke koje vodi DRV, ali i razne podatke privatnih kompanija i prihvatnih penzijskih šema. Želja je bila da na jednom mestu osiguranicima budu dostupni svi podaci potrebni za procenu na kakvo materijalno obezbeđenje mogu da računaju u starosti.

Izuzetan početak rada novog servisa

Digitalni pregled penzija počeo je sa radom 30. juna. Već prvog dana na onlajn portalu je evidentirano je 9.500 uspešnih upita. Posle nedelјu dana broj upita dostigao je izuzetnu cifru, bilo ih je čak 154.000. Pokazalo se da servis radi izuzetno stabilno, pa je platforma od prvog dana kontinuirano dostupna zainteresovanim korisnicima.

Digitalni pregled početna

Na adresi rentenuebersicht.de, svi nemački osiguranici mogu da pristupe onlajn pregledu svojih ličnih penzija iz državnih i privatnih penzijskih šema, baš kako je i najavljeno.

Portal koji je pušten u rad pre desetak dana jasno i centralizovano obuhvata sva penziona prava. Ideja je da digitalni pregled penzija bude osnova za dalji rad na podacima. Naime, osigurici će uvidom u podatke moći odmah da identifikuju i reaguju na sve nedostatke evidencijama na osnovu kojih se ostvaruje pravo na penziju. Važno je naglasiti i da je korišćenje portala potpuno besplatno.

digitalni pregled penzija

Za sada, portal obuhvata podatke iz sledećih penzijskih šema:

Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG
Deutsche Rentenversicherung
Union Investment Privatfonds GmbH
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Anstalt des öffentlichen Rechts
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft

Korisne informacije na portalu

Korisnicima je, osim uvida u registrovane podatke, dostupna i projekcija prava koja će moći da koriste. Projekcija je podeljenea u četiri kategorije.

Pre svega, svaki korisnik može da pogleda prava koja je već stekao. To su prava za koja više ne mora da uplati nijedan dan doprinosa, već će ih svakako ostvariti u već poznatom iznosu u određeno vreme.

Slede podaci o prognoziranom iznosu prava. Ovaj podatak je zasnovan na prethodnom, već sigurno stečenom pravu, ali je uvećan za iznos kamate, budućih usklađivanja penzija i slično. Dakle, u ovoj kategoriji, autori su pokušali da na osnovu planiranog realnog ekonomskog razvoja i drugih okolnosti prognoziraju pravi iznos prava koja će korisnicima postati dostupna.

digitalni pregled penzija

Sledeća kategorija prognoze razlikuje se od prethodnih jer proračun pravi na osnovu pretpostavke da će se doprinosi i dalje plaćati u budućnosti. Obračun je takav da se budući doprinosi predviđaju u visini sličnoj onima koji su već plaćeni.

Kao i u drugoj kategoriji, četvrta uzima prethodnu za polaznu tačku i na taj obračun dodaje projekciju usklađenja i kamata. Dakle, ideja je da korisniku bude prikazana što realnija slika iznosa svih penzija koje će moći da ostvari. Cilj je da osiguranici znaju na kakve prihode će moći da računaju u starosti.

Dodatna uputstva za korisnike

Za one koji žele unapred da se edukuju o načinu upotrebe portala i dostupnim funkcionalnostima, DRV je pripremio i štampano uputstvo. Korisničko uputstvo dostupno je i kroz digitalnu brošuru, koja može da se preuzme na ovom linku.

Sam portal napravljen je na takav način da njegovo korišćenje bude maksimalno jednostavno svima. Ipak, autori su uočili da se pojedina dodatna pitanja često ponavljaju. Zato je izrađen i dokument u kom su ovakva pitanja prikupljena na jedno mesto. Najbolje je da svi zainteresovani prvo pogledaju ovaj dokument, pa tek onda pristupe portalu. Na ovaj način će pojedine nedoumice već unapred razrešiti. Dokument je dostupan svima – često postavlјana pitanja o digitalnom pregledu penzija

Naravno, osiguranicima je dostupna i mogućnost da kontaktiraju korisničku službu i da postave bilo koje pitanje na koje nisu pronašli odgovor. Svi kontakt podaci dostupni su u okviru samog portala.

Povezani članci