Vodič kroz upravni postupak

Nema razloga za strah

Sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se u upravnom postupku. Pravila postupka važe za službenike koji vode postupak, ali i za podnosioce zahteva. U ovom članku potrudićemo se da Vam neka osnovna pravila približimo. Što se bolje snalazite u postupku, svojim postupanjem ćete pomoći da se on kvalitetnije i brže sprovede. Ovaj tekst treba da posluži kao vodič.

Datum podnošenja zahteva je važan

Postupak za priznavanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se po zahtevu osiguranika. Datum podnošenja zahteva je veoma značajan. Postupak se uvek vodi prema propisima koji važe u vreme pokretanja. Propise koji više ne važe nije moguće primenjivati, osim u retkim izuzecima koji su predviđeni zakonima, ili međunarodnim ugovorima.

Osim na šalteru, zahtev može da se podnese i putem pošte. Pošiljka se obavezno upućuje preporučeno, na adresu nadležnog nosioca osiguranja. U ovom slučaju se dan predavanja pošilјke pošti smatra datumom podnošenja zahteva.

Datum podnošenja zahteva je značajan jer od njega može da zavisi i dan ostvarivanja prava. U slučaju da korisnik želi da ostvari neko pravo po propisima čije je trajanje vremenski ograničeno zahtev mora da podnese u vreme dok su ti propisi još na snazi. Dobar primer je penzija pod uslovima koji se menjaju od početka naredne godine.

Ko pribavlja dokaze

Pri podnošenju zahteva, obavezno priložite sve dokaze kojima raspolažete, a koji se odnose na pravo na koje se Vaš zahtev odnosi. Na primer, obavezno treba da priložite sve dokaze koji se odnose na staž koji ste navršili. To je obično radna knjižica, ali i svi dokazi o obavlјanju samostalne delatnosti (npr. rešenja nadležnih državnih organa kod kojih je delatnost registrovana, uverenja o plaćenim doprinosima), kao i svi dokazi o radu u inostranstvu (npr. osiguraničke kartice, platne liste, ugovori o radu), kao i svi drugi dokazi kojima raspolažete, a koji bi mogli da utiču na odluku u postupku. Ne brinite, neće biti problem ako predate i više dokaza nego što je neophodno.

Ukoliko ste radili u više država, neophodno je da to i prijavite pri podnošenju zahteva za penziju jer je ta činjenica značajna kako za utvrđivanje nadležnosti za postupanje, tako i za pravilno utvrđivanje penzijskog staža i samog prava na penziju.

U Vašem je interesu da u toku postupka budete aktivni, a naročito u slučaju kada se od Vas traži da podnesete neke dodatne dokaze. Najbolje je da to uvek činite u najkraćem mogućem roku. Čak i u slučaju kada postoji obaveza nadležnog nosioca da neki dokaz pribavi po službenoj dužnosti, nemojte se libiti da to ipak učinite sami ako na taj način možete da ubrzate postupak.

Na kraju – sve proverite

Kada dobijete rešenje po svom zahtevu, obavezno proverite makar osnovne njegove delove. Pročitajte da li Vam je pravo priznato i u kom iznosu. Ukoliko niste sigurni da je sve kako treba da bude, nemojte se libiti da pitate.

Ukoliko Vam je potrebna informacija o načinu računanja visine penzije, o tome smo pisali ovde.

Koliko se postupak razlikuje u slučaju da ste radili u inostranstvu, možete da pročitate ovde.

Povezani članci