Vojnici u penziju sa 53 godine?

U Srbiji, vojni sindikat traži da bude omogućeno penzionisanje za profesionalne vojnike sa 53 godine života i 40 godina staža.

Ovaj Sindikat uputio je inicijativu Ministarstvu odbrane da se kroz izmene zakona omogući penzionisanje profesionalnih vojnika sa 53 godine života i 40 godina staža. Vojni sindikat Srbije objasnio je da je ovakva inicijativa pokrenuta kako bi se stvorili uslovi da profesionalni vojnici ostvare pravo na penziju iz službe u Vojsci Srbije pod istim uslovima kao podoficiri i oficiri do čina potpukovnika.

„Profesionalni vojnici koji navrše 40 godina penzijskog staža i 53 godine života, iz te službe ne mogu otići u penziju po osnovu Zakona o Vojsci Srbije, već prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, sa navršenih 55 godina života, dok njihove kolege podoficiri i oficiri do čina potpukovnika ispunjavaju uslov za penzionisanje sa navršenih 53 godine života i 40 godina penzijskog staža“, navodi se u saopštenju Sindikata.

Povezani članci