koliko važi privremeno rešenje

Koliko važi privremeno rešenje

Pre svega – ne brinite dragi čitaoci, naslov ovog teksta je samo malo šaljiv. To što je rešenje privremeno ne znači da je pravo na penziju vremenski ograničeno. Isplata penzije se ne dovodi u pitanje i vršiće se po privremenom rešenju sve dok se ne steknu uslovi da se novim rešenjem odluči o konačnom iznosu penzije. Pa ipak, dešava se da novi penzioneri postave upravo pitanje koliko važi privremeno rešenje.

Kakvo je zapravo privremeno rešenje

Zaista, termin „privremeno“ može da zbuni jer upućuje na vremensko trajanje. Međutim, to ipak nije tačno u slučaju rešenja o penziji. Reč „privremeno“ samo ukazuje na to da je rešenje o penziji doneto u situaciji kada nije bilo moguće blagovremeno utvrditi sve činjenice koje su od značaja za određivanje penzije. Pamtimo dobro devedesete godine prošlog veka, hiperinflaciju i tešku ekonomsku situaciju. Upravo ovaj period često je zaslužan za veliki broj privremenih rešenja. Mnogi poslodavci su tada, ignorišući svoje obaveze, ostavili zaposlene bez plaćenih doprinosa. Veliki broj ondašnjih privatnih, pa i državnih preduzeća u međuvremenu je prestao sa radom što dodatno značajno otežava mogućnost da se pribave podaci na osnovu kojih bi se staž utvrdio u potpunosti. Naravno, ovakve situacije nisu tipične samo za „devedesete“. Te godine su svakako najčešći razlog postojanja prekida u stažu osiguranika, iako zapravo u zaposlenju nije bilo prekida.

Naime, prema zakonu koji se primenjuje još od 2003. godine, iznos penzije određuje se na osnovu celokupno navršenog staža, kao i ostvarenih zarada u periodu od 1970. godine, pa sve do dana odlaska u penziju. Detaljno smo već pisali o načinu računanja visine penzije. Obaveza je Fonda da za svakog osiguranika utvrdi sve podatke, sve staževe i sve ostvarene zarade. Ukoliko poslodavci u nekom periodu nisu poštovali svoje obaveze, ovaj posao je značajno otežan. Donošenju privremenog rešenja, odnosno određivanju penzije na osnovu podataka koji su u toku postupka uspešno utvrđeni, pribegava se kako se postupci ne bi nerazumno odugovlačili. Na ovaj način omogućava se brži početak isplate penzije. Tako se period u kome novi penzioner nema redovne prihode nakon prestanka rada značajno skraćuje. U privremenom rešenju obavezno se navode razlozi za ovakvu odluku. Zapravo, navodi se šta je konkretno od podataka u postupku ostalo neutvrđeno.

Penzioner i golub

Kako se pribavljaju podaci koji nedostaju

Neretko i sam osiguranik može da pomogne u pribavljanju dokaza. Nekada se dokumentacija nalazi kod nekog od bivših kolega, stečajnih upravnika, pa čak i u preduzećima koja zvanično nisu sledbenici ugašenog pravnog lica. Međutim, nije moguće donošenje privremenog rešenja kada se osiguraniku bez podataka koji nedostaju ne može utvrditi dovoljno staža za ispunjenje uslova za penziju. U tom slučaju, moraju se iscrpiti sve mogućnosti da se staž utvrdi najmanje u trajanju neophodnom za uslov, pre nego što se donese odluka.

Nekada je podatke koji nedostaju potrebno zatražiti od fondova iz država nastalih na području Jugoslavije. Sedišta preduzeća poslodavaca, ili njihovi arhivirani podaci nalaze se često baš u tim državama. U zavisnosti od države iz koje se podaci traže, postoje manje, ili veće šanse da ovaj se ovaj deo postupka okonča u relativno kratkom roku. Obično se i zbog toga pribegava donošenju privremenog rešenja da se postupak ne bi odugovlačio. Kada se očekuje da će se na odgovor čekati duže, a uslov je ispunjen, donosi se privremeno rešenje i pre prijema odgovora.

Pribavljanje podataka po službenoj dužnosti

Donošenjem privremenog rešenja, obaveza Fonda ne prestaje. Privremena rešenja zamenjuju se po službenoj dužnosti. Dakle, ne postoji obaveza korisnika penzije da podnosi zahtev za donošenje rešenja o konačnom iznosu penzije. Ipak, kako je broj korisnika po privremenim rešenjima relativno veliki, ta obaveza je neretko – mrtvo slovo na papiru. Nije na odmet da penzioner povremeno proveri stanje podataka u matičnoj evidenciji kako bi se uverio u to da li je neki od podataka koji su nedostajali u međuvremenu registrovan. Dakle, naš savet da se staž redovno proverava za neke važi i kada odu u penziju.

Samostalne profesionalne delatnosti

Svojim interesovanjem na šalterima Fonda penzioner može i da, uslovno rečeno, podseti službenike na to da koristi penziju po privremenom rešenju i da je potrebno da se proveri da li je moguće doneti novo rešenje. Proveru podataka u matičnoj evidenciji, penzioner može da vrši na šalterima Fonda. Na istom šalteru može i da zatraži LIB (lični identifikacioni broj). Sa njim je podatke moguće proveriti i od kuće, putem interneta. Kako saznajemo, uskoro će ova mogućnost biti izmenjena. Građani će svoje podatke kojima Fond raspolaže najverovatnije proveravati isključivo preko sajta eUprave.

Ostali razlozi zbog kojih se donose privremena rešenja

Spomenuli smo već da je najčešći razlog za donošenje privremenih rešenja na strani poslodavaca. Propusti su zaista obično izazvani neplaćanjem doprinosa. Drugi razlog može da bude neblagovremeno prijavljivanje podataka Fondu, čak i u slučaju kada su sve obaveze izmirene. Izmene propisa u novije vreme znatno umanjuju ovakve probleme. Sada se sve uplate doprinosa automatski prijavljuju Fondu posredstvom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

Za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike, preduslov za priznavanje staža je da su uplatili doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naravno, potrebno je i da su o tim uplatama priložili odgovarajuće dokaze. Važno je naglasiti da su svi „samostalci“ i poljoprivrednici u obavezi da uplate doprinose za sve periode obavljanja delatnosti, bez obzira na to da li su ti periodi uslov za priznavanje prava na penziju. Promena propisa uslovila je da se samostalnim obveznicima uplate doprinosa koji svoje obaveze nisu ispunili više ne obustavlja 1/3 mesečnog iznosa penzije do namirenja duga. Naplatu dugovanja sada vrši isključivo Poreska uprava u postupcima koji nisu povezani sa ostvarivanjem prava na penziju. Ukoliko je neplaćen period uslov za ostvarivanje prava, onda osiguranik mora prethodno da se obrati Poreskoj upravi. Potrebno je da se napravi obračun dugovanja, a tek po namirenju duga može da ostvari pravo na penziju.

Šetnja kroz park

Da li će konačan iznos penzije da bude povoljniji

U slučaju kada neki periodi staža osiguranja uopšte nisu utvrđeni, pribavljanje ovih podataka najčešće dovodi do povećanja iznosa penzije. Razlog je to što se uvećava ukupno utvrđen penzijski staž, a što neposredno utiče na obračun penzije. Međutim, u situacijama kada je staž već bio utvrđen, a nisu bili poznati samo podaci o zaradama, situacija je drugačija. Tada razni faktori utiču na to kakav će biti konačan iznos penzije u odnosu na onaj utvrđen privremenim rešenjem. Naime, za takve periode se penzionerima primenjuje koeficijent utvrđen na osnovu perioda za koje su podaci poznati. Ukoliko se naknadno utvrde potpuni podaci, iznos penzije će se povećati ako je osiguranik u prethodno nedostajućem periodu imao veće zarade od sopstvenog proseka. Međutim, ukoliko je u tom periodu zarađivao manje onda su velike šanse da se iznos penzije zapravo umanji.

Kako na penziju utiče staž, a kako zarade, pisali smo u članku “kolika je penzija za 15 godina staža“.

Važno je naglasiti da se razlika između konačnog iznosa penzije i onog koji je isplaćen računa najviše tri godine unazad. To znači da i u slučaju da se penzija umanji, korisnik ima obavezu da vrati preplaćene iznose samo za prethodne tri godine. To može da se učini obustavom ne više od 1/3 mesečnog iznosa penzije u narednom periodu. O tome se penzioner pisano sporazumeva sa ovlašćenim radnikom u filijali koja mu isplaćuje penziju. Ukoliko u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti privremenog rešenja nije moguće utvrditi nedostajuće podatke, prethodno utvrđen iznos penzije postaje konačan.

Povezani članci