Nova godina, novi uslovi za penziju

Nova godina, novi uslovi za penziju

Više puta smo na penzije.com pričali o uslovima za sticanje prava na penziju. Kraj godine je pred vratima i preostalo je samo još nekoliko dana za podnošenje zahteva za priznavanje prava po dosadašnjim propisima. Kako smo i navikli već godinama unazad, novogodišnji praznici znače i da počinju da važe novi uslovi za penziju.

Nova godina

Promena uslova za starosnu penziju u Srbiji

U pogledu ostvarivanja prava na starosnu penziju nema nikakvih iznenađenja. Nastavlja se sa tendencijom izjednačavanja uslova za ostvarivanje prava za muškarce i žene. Kao i u prethodnim godinama, ovo zapravo znači da dame sledeće godine očekuju stroži uslovi. Uslov staža ostaje jednak za oba pola – 15 godina staža osiguranja. Muškarci će pravo na starosnu penziju sticati sa 65 godina života, kao i u prethodnim godinama. Ženama se starosni uslov podiže za 2 meseca u odnosu na 2023. godinu. Njima će uz 15 godina staža osiguranja sledeće godine biti potrebno i 63 godina i 8 meseci starosti. Ukoliko se ne promene propisi, lepšem polu će se uslovi pooštravati sve do 2032. godine. Svake godine će za penziju biti potrebno 2 meseca života više, sve dok se uslovi ne izjednače sa onima koji za muškarce važe već odavno.

Sledeće godine ostaju nepromenjeni uslovi i za osiguranike sa navršenih 45 godina staža osiguranja. Oni će i dalje ići u penziju bez obzira na pol i godine života.

Promena uslova i za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju

Većina osiguranika to već zna, ali nije na odmet da ponovimo. Institut prevremene starosne penzije je vraćen u sistem penzijskog osiguranja u Srbiji 2015. godine. U ranijem periodu, duži staž je omogućavao ranije penzionisanje bez ikakvih „penala“. Međutim, od 2015. godine, penzionisanje pre ispunjenja uslova za starosnu penziju uređeno je na drugačiji način.

Zimske radosti

Ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju podrazumeva trajno umanjenje određenog iznosa penzije za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do godina života predviđenih za starosnu penziju. Umanjenje je ograničeno i ne može da bude veće od 20,4%.

Od uvođenja 2015. godine, uslovi su svake godine bili sve oštriji za oba pola. Podsećamo, prve godine je za prevremenu starosnu penziju muškarcima bilo dovoljno 55 godina života i 40 godina staža osiguranja. Ženama je tada trebalo 54 godine i četiri meseca života i 36 godina i 4 meseca staža osiguranja.

Muškarci su dostigli maksimalan propisan uslov ove godine. Njima je već sada potrebno 60 godina života i 40 godina staža osiguranja. Damama će od 2024. godine biti potrebno 6 meseci života više nego 2023. godine. Ovim povećanjem, uslovi za prevremenu starosnu penziju će se izjednačiti za oba pola, baš kako je zakonom predviđeno pre skoro 10 godina.

Beneficirani staž i posebni uslovi za penziju

Za osiguranike koji pravo ostvaruju sa sniženom starosnom granicom, zbog godina osiguranja koje su navršili sa beneficiranim stažom, ni sledeće godine nema promena. Podsećamo, zaključno sa 2016. godinom menjao se maksimum do koga se starosna granica može sniziti. Te godine određeno je da se starosna granica može sniziti najviše do 55 godina. Ovaj limit važi i dalje za osiguranike oba pola. Izuzetak su jedino osiguranici koji su 2/3 perioda efektivnog rada proveli na poslovima sa stepenom uvećanja 12/18. Za njih se starosna granica snižava i do 50 godina života.

Pripadnici vojske i policije, pojedini pripadnici Ministarstva spoljnih poslova, Poreske policije, BIA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i sudije koji rade u posebnim odeljenjima i odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu, Tužilac za organizovani kriminal i njegovi zamenici, kao i Tužilac za ratne zločine i njegovi zamenici, imaju mogućnost da ostvare pravo na starosnu penziju pod posebnim uslovima. I za njih su uslovi u dužem vremenskom periodu pooštravani, ali je maksimalan propisan uslov već dostignut.

Novi uslovi u Novoj godini

Za većinu nabrojanih, to je uslov od 55 godina života i 25 godina staža osiguranja. Da bi ovaj uslov bio ispunjen, potrebno je i da od 25 godina staža osiguranja, 15 bude efektivno provedeno na poslovima po osnovu kojih se ostvaruje pravo pod posebnim propisima.

Sudije, tužioci, kao i policijski službenici koji ne rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima, pravo ostvaruju sa 60 godina života. Uslov staža isti je kao za druge kategorije.

Invalidska i porodična penzija

Uslovi za invalidsku i porodičnu penziju ostaju nepromenjeni u 2024. godini. Neki od uslova za porodičnu penziju menjani su postepeno u ranijim godinama, ali za sada nema planova da se oni dalje podižu. Ukoliko želite da se upoznate detaljno sa propisima, uslove za sve vrste prava u Srbiji obradili smo u ovom članku.

Radili ste u inostranstvu?

Da, pogodili ste, uslovi koji se menjaju iz godine u godinu nisu naša izmišljotina. U mnogim državama će sledeća godina doneti izmene u propisima kojima se uređuje pravo na penziju. Preporučujemo da se o njima dobro raspitate pre planiranog penzionisanja. Mi ćemo, svakako, u narednom periodu proveriti i obraditi eventualne izmene propisa u državama u kojima je bilo i ima najviše „naših“ radnika. Pre svih, to su Austrija, Nemačka, Italija, Švajcarska, Hrvatska, ali i druge.

Proslava Nove godine

Za kraj (godine)

Pre svega, naglašavamo da oni koji žele da ostvare pravo na penziju prema propisima koji važe u prethodnoj godini, treba da prekinu osiguranje najkasnije 30. decembra. Zahtev se zatim podnosi najkasnije 31. decembra. Ovo pravno shvatanje koje primenjuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje nije baš 100% opravdano, a još manje je racionalno, ali ga treba prihvatiti kao obavezujuće. Ako baš želite da isterujete pravdu, uvek možete da odložite podnošenje zahteva i da zatim na sudu dokazujete da ste u pravu. Mi vam ovo ne preporučujemo! Ipak, ako slučajno dođete u ovakvu situaciju i na sudu potvrdite naš stav – unapred molimo da nas o tome obavestite.

Na kraju, opšti zaključak je da, kao i u prethodnom periodu, Nova godina donosi nešto strože uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Ipak, promene su sve manje i polako se bližimo trenutku kada ih više neće biti. Naravno, uz uslov da se propisi ponovo ne promene. Da li će tako biti, videćemo.

Povezani članci